Inschrijving voor Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021 staat open!

Maandag, 9 maart 2020

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het po primair onderwijs, vo voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs. Jong Leren Eten financiert 300 scholen voor het thema Voeding. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst.

Het Ondersteuningsaanbod kan naast het thema Voeding ook worden aangevraagd voor de thema’s  Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur