JLE Utrecht levert input aan provincie Utrecht voor realisatie Voedselagenda 2021-2023

Dinsdag, 25 mei 2021

De provincie Utrecht heeft akkoord gegeven op een eigen Voedselagenda voor de periode 2021-2023 en presenteerde een uitvoeringsprogramma voor 2021. Tijdens de ontwikkeling van deze agenda werd gesproken met diverse stakeholders, waaronder Jong Leren Eten Utrecht. De komende tijd zullen de makelaars van JLE Utrecht betrokken blijven bij de agenda, zodat ook voedseleducatie een plaats krijgt in de plannen.

De provincie Utrecht werkt sinds 2019 aan een voedselagenda als realisatie van het voornemen uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. In de voedselagenda zijn plannen opgenomen voor het bevorderen van gezond en lokaal eten. Ook moet de voedselagenda eraan bijdragen dat regionale producten niet alleen op het platteland verkrijgbaar zijn, maar ook in de steden. En dat producten zo snel en efficiënt mogelijk van producent naar consument gaan.  Vorige maand werd er akkoord gegeven op de Voedselagenda 2021-2023.
 

Diverse samenwerking

De provincie ziet een voedselagenda als een stimuleringsagenda waarin kennisinstellingen, horeca, retail, agrariërs en burgers samenwerken voor kortere ketens en lokale afzet van voedsel. In de provincie Utrecht gebeurt al veel als het gaat om lokale, duurzame en gezonde consumptie.

Voedseleducatie in de Voedselagenda

Gedurende de ontwikkeling van de Voedselagenda zijn verschillende gesprekken gevoerd met een breed scala aan partijen en initiatieven die zich bezighouden met de korte, regionale keten en/of duurzaam en gezond voedsel in de provincie Utrecht. Tijdens de gesprekken is feedback en input opgehaald ter aanscherping van de voedselagenda en ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma.

Uiteraard heeft Jong Leren Eten ook met de provincie om tafel gezeten. Makelaar Lisa Verbruggen: "Voedseleducatie is wat ons betreft een onmisbaar onderdeel van de agenda. De komende tijd zullen wij de gesprekken voortzetten en samen bekijken hoe onze missie, activiteiten en netwerk kunnen bijdragen aan de realisatie en ambities van de voedselagenda."

Meer weten?

  • De Voedselagenda 2021-2023 vind je hier.
  • Het uitvoeringsprogramma voor 2021 vind je hier.

 

Provincie