Jong Leren Eten Utrecht: Terugblik Kick-off

Donderdag, 6 december 2018

Op 27 november 2018 werd de kick-off Jong Leren Eten Utrecht georganiseerd. Een middag voor iedereen die betrokken is bij voedsel en educatie in de provincie Utrecht. Er werd flink genetwerkt, vraagstukken en tips werden met elkaar gedeeld en er was mogelijkheid om bij te praten.

Tijdens een korte kennismaking met de makelaars van Jong Leren Eten Utrecht zijn de ambities en wensen voor de komende jaren bekend gemaakt. Hierna nam spreker Hugo Kennis het woord, en vertelde ons op eigen wijze over de wereld van voedsel. Hij deelde zijn ervaringen met het geven van voedseleducatie aan kinderen & jongeren op zowel de basisschool en middelbare school. We kregen een goed beeld van het belang van ervaringsgericht leren vanaf jongs af aan.

Dat onze voedselproductie & - consumptie steeds gekkere vormen aanneemt (zoals de kilo’s avocado’s die wij jaarlijks in NL consumeren) gaf een extra dimensie om kinderen en jongeren structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met de uiteindelijke ambitie om kinderen en jongeren gezonde & duurzame keuzes te laten maken.

Na het verhaal van Hugo was er aandacht voor vragen uit het werkveld. Een aantal inspirerende netwerkpartners kreeg de kans om een vraag te pitchen aan de deelnemers. Deelnemers konden kiezen bij welke pitcher ze wouden aansluiten in een werksessie. Tijdens de werksessies werd hard gewerkt, gebrainstormd, tips werden uitgewisseld en werd genetwerkt. Er zijn verbindingen gelegd en de eerste afspraken zijn al gemaakt om samen te werken.

De dag sloten we af met een gezellige borrel en de mogelijkheid om verder te netwerken.
De makelaars Jong Leren Eten Utrecht kijken terug op een geslaagde middag!

Provincie