Nieuwe brochure en lesmateriaal voor Educatieboeren

Dinsdag, 4 februari 2020

Op het congres van Boerderijeducatie werd de nieuwste brochure gepresenteerd met daarin tips voor een boerderijbezoek voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Daarnaast werd er een nieuwe lessenreeks gelanceerd: water op de boerderij.

Maandag 3 februari werd het derde congres Boerderijeducatie Nederland georganiseerd. Het congres stond in het teken van inspireren en verbinden van alle educatieboeren uit Nederland. Naast de vier inspiratiesessies werd besproken hoe het onderwerp duurzaamheid een plek heeft in de educatielessen op de boerderij. Educatieboeren gaven voorbeelden van duurzaamheid waarbij ook het thema ‘water’ werd genoemd.

Water op de boerderij 
Een project over water en een project over de boerderij: twee onderwerpen die op iedere basisschool wel een keer apart aan de orde komen. In dit lesmateriaal staat de relatie tussen deze twee thema’s centraal. Leerlingen leren hun omgeving beter begrijpen als ze verbanden zien. Niets staat namelijk op zichzelf op een boerderij. Een boerenbedrijf kan niet zonder water en de boer heeft invloed op het waterbeheer in Nederland.

Samenwerking met Waterschappen
Om dit duidelijker te maken, zal een gastspreker van de Unie van Waterschappen aanwezig zijn op de boerderij. Daardoor is het bezoek meer dan alleen zien hoe een koe wordt gemolken of hoe een oogstmachine werkt. Door water actief te betrekken, zal de kijk van de leerlingen verbreden en zullen ze zien dat veel met elkaar samenhangt. De eerste les zal plaatsvinden op school, gevolgd door een buitenles op de boerderij en een afsluitende les op school. Het lesmateriaal over water op de boerderij vind je hier.

Bijlage / Document Size
Tips voor boerderijbezoek 2020.pdf 4.54 MB