Nog 50 subsidies beschikbaar voor groene schoolpleinen

Woensdag, 19 juni 2019

Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025, dat is de ambitie! Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het schoolplein!  Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen.

De provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Stichting Springzaad en IVN Overijssel gaan hier de komende jaren mee aan de slag. Ook Jong Leren Eten Overijssel is bij het programma betrokken door het stimuleren van eetbaar groen en moestuinieren op het schoolplein.

Nog 50 subsidies beschikbaar
Als onderdeel van dit programma is een speciale subsidieregeling vanuit provincie Overijssel geopend. Scholen kunnen een bedrag van €10.000,- aanvragen. Zij kunnen dit bedrag besteden aan het inhuren van een procesbegeleider, het inhuren van een ontwerper en aan fysieke realisatie van het groen op het schoolplein. Op dit moment hebben al 50 basisscholen een aanvraag gedaan. Dit betekent dat er nog plek is voor 50 nieuwe aanvragen! Kijk voor meer informatie, een toolkit en de voorwaarden op de website van Natuur voor Elkaar of op de website van provincie Overijssel.

In het najaar organiseren we nieuwe informatiebijeenkomsten voor scholen. Houd de website goed in de gaten voor de data.

Artikel groene schoolpleinen
In de Stentor is er een leuk artikel geplaatst over groene schoolpleinen. Klik hier voor het artikel.

Provincie