Onderzoek naar Voedingseducatie in het VO

Dinsdag, 19 februari 2019

Aandacht voor gezonde én duurzame voeding en voedsel is op veel scholen wel aanwezig maar meestal nog niet goed ingebed, te weinig zichtbaar, versnipperd, of onoverzichtelijk. Hoe kun je ervoor zorgen dat het thema duurzame en gezonde voeding in het VO meer ingebed wordt?

Marlon van der Waal heeft hiervoor in 2018 een case study gedaan naar kansen voor een structurele inbedding van voedingseducatie in het VO. Aan de hand van 67 interviews zijn de kansen in kaart gebracht. Er zijn 2 lesmethodes geanalyseerd en 11 aansprekende voorbeelden uit de praktijk verzameld. In de samenvatting zijn verschillende aanbevelingen opgenomen.

Met een inkijk in de case study kunnen stappen gemaakt worden voor structurele aandacht voor het thema gezonde, duurzame voeding in het VO. Zodat het voor alle leerlingen zowel een genot als een vanzelfsprekendheid wordt te kiezen voor wat goed is voor het leven op aarde.

Lees de verkorte versie van het rapport in de download hieronder. 
Het volledige rapport met o.a. inspirerende voorbeelden en literatuurlijst kun je opvragen bij Onderzoeksbureau Nature at Sight of via het programmabureau Jong Leren Eten.

Bijlage / Document Grootte
Voedingseducatie in het VO.pdf 597.81 KB