Subsidie Jong Leren Eten 2018-2019 voor scholen is op!

Woensdag, 21 november 2018

Op 20 november 2018 is de laatste subsidieaanvraag toegekend voor schooljaar 2018-2019. Nog geen 3 weken na de openstelling is het beschikbare budget al uitgeput. In totaal gaan 370 schoollocaties po, vo en mbo de komende tijd aan de slag met moestuinieren, koken en/of gastlessen/excursies. 

Een school die subsidie toegekend heeft gekregen moet uiterlijk op 30 juni 2019 de activiteit uitgevoerd hebben, de kosten verantwoord hebben en een declaratie ingediend hebben via www.mijngezondeschool.nl.

Voor scholen is er in schooljaar 2019-2020 opnieuw een subsidieronde beschikbaar. 

Voor de doelgroep Kinderopvang is nog wél subsidie Jong Leren Eten beschikbaar.
Meer informatie: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten-voor-kinderopvang