Terugblik Heerlijk Nieuwegein

Heerlijk Nieuwegein
Donderdag, 15 december 2022

Op dinsdag 1 november kwamen circa 40 mensen bijeen in Fort Vreeswijk tijdens de netwerkbijeenkomst Heerlijk Nieuwegein om met elkaar tijdens een heerlijke maaltijd plannen te maken om kinderen in Nieuwegein voedselvaardiger te maken en hen (nog beter) te leren om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. 

De avond werd afgetrapt met een inspirerende presentatie over “de Gezonde Generatie” door René Kwant, inwoner vanNieuwegein en verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Future Food Hub. Na een aantal luidruchtige speeddaterondes waarin deelnemers elkaar in sneltreinvaart konden leren kennen, gingen deaanwezigen uit elkaar in groepjes om samen te inventariseren wat er goed gaat, wat er nog verbetert kan worden en wat we voor de toekomst wensen op het gebied van voedseleducatie voor kinderen in Nieuwegein. Dit alles werd gedaan onder leiding van dagvoorzitter Willy Douma.

Van de ruim 17 ideeën die tijdens deze brainstormsessie opgehaald werden, werden de volgende 5 geselecteerd en tijdens de 2ehelft van de avond in kleinere groepjes verder uitgewerkt tot plan:

 1. Scholen stimuleren deel te nemen aan het programma “de Gezonde School”
  Met dit initiatief willen de deelnemers meer Nieuwegeinse scholen stimuleren om aan de slag te gaan met het programma “De Gezonde school”. Zij signaleren dat er nu heel veel (les)aanbod is voor scholen en vinden het belangrijk dat de aanbieders met een collectief verhaal komen om samen het aanbod op dit thema op een structurele en integrale manier de komende jaren op scholen te kunnen aanbieden, met oog op de lange termijn en niet door middel van losse activiteiten.
 2. Moestuinieren in iedere buurt
  Deze groep wil zich in gaan zetten om in iedere buurt in Nieuwegein een moestuin aan te leggen. Zij willen dit gaan realiseren door samen met gemeente en wijkbewoners om de tafel te gaan zitten.
 3. Gezond inspiratieboekje traktaties en tussendoortje
  Met dit initiatief willen de deelnemers meer bewustwording creëren bij ouders en kinderen. Met het boekje kunnen de basisscholen laten zien dat zij een gezonde school zijn en dit ter inspiratie meegeven aan de ouders.
 4. Rondje Groene Voedseltuininitiatieven
  Met dit plan wil deze groep door middel van een fietstocht langs Nieuwegeinse groene voedseltuininitiatieven kinderenmeer leren over en meer bekendheid geven aan groene voedseltuininitiatieven in Nieuwegein.
 5. Horeca
  Deze deelnemers zien het Natuurkwartier in Nieuwegein als de perfecte locatie voor een nieuw horeca initiatief waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, samenkomen en leren over verschillende thema’s en activiteiten als en educatieover voedselbossen, moestuinieren, buitentafel, perenboomgaard.

De komende tijd worden er vervolgafspraken ingepland om de vijf gegenereerde ideeën van plan tot actie te brengen.

De bijeenkomst werd georganiseerd als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de provinciale voedselagenda. Een van de ambities binnen deze agenda is dat we in de provincie Utrecht gezonder en duurzamer gaan eten. Duurzame, gezonde voedselconsumptie vermindert de ecologische impact van voedselproductie, -verwerking en -transport. De gewoontes enleefomstandigheden van de consument zijn daarin een belangrijke factor en we willen de volksgezondheid verbeteren.Daarnaast speelt ook de voedselomgeving van de wijk of de supermarkt een belangrijke rol. Om consumenten vroegvoedselvaardig te maken, is voedseleducatie in het onderwijs van belang.

Het landelijke programma Jong Leren Eten zet zich in om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten rondom voedsel/voeding, met als doel dat zij leren om blijvende gezonde én duurzame keuzeste maken. De provincie, Jong Leren Eten en een groot netwerk van lokale partners hebben daarom de handen ineen geslagen om samen te werken aan voedselvaardige jeugd.

Betrokken organiserende partijen voor Heerlijk Nieuwegein zijn: Groen doetNieuwegein Goed, Buitenwijs, Gezonde School, JOGG Gezonde jeugd, gezonde toekomst en de Gemeente Nieuwegein.

Provincie