Werken aan levensechte opdrachten: werving voor programma Adviseurs van de Toekomst is gestart! (VO, MBO)

Donderdag, 31 augustus 2023

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kruipen in de huid van een adviesbureau en werken samen met professionele opdrachtgevers uit de regio. Buitenschools leren en werken aan levensechte opdrachten. Doet jouw klas of school ook mee? De drie thema’s komend schooljaar zijn: circulaire economie, energietransitie en gezond & duurzaam voedsel. Aanmelden kan tot 1 november 2023.

Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een project­matige manier aan de slag. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het advies­bureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onder­zoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement met alle scholen bij elkaar. Zo worden leerlingen gestimuleerd om 21e-eeuwse vaardigheden verder te ontwikkelen: samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Ook biedt het een waardevolle invulling voor loopbaanoriëntatie, doordat jongeren in de praktijk aan de slag gaan en meekijken in een organisatie

Hoe past dit binnen een schoolvak?

Naast reguliere lessen zoals aardrijkskunde, biologie en andere (bèta-)vakken, ook geschikt voor technasium, de nieuwe leerweg binnen het vmbo of praktijkgerichte programma’s binnen de havo (Technologie en Maatschappij). 

Ook geschikt voor niet-bètavakken, dan kunnen we kiezen voor een bewustwordings-, marketing- of communicatiecampagne. Of vanuit economie met het ondernemen van een eigen adviesbureau voor een bedrijf uit de regio.

 Praktische informatie

  • Adviseurs van de Toekomst is vanwege het maatwerk geschikt voor alle niveaus en leerjaren van het voortgezet onderwijs en MBO. 
  • De school kan zelf de exacte periode bepalen. 
  • De tijdsbesteding van een klas is ongeveer 22 – 32 lesuren (maar kan door maatwerk ook in minder of meer uur). 
  • Als school bepaal je zelf het aantal deelnemende klassen en de deelnemende vakken.
  • Deelname is gratis door een financiële bijdrage van provincie Overijssel (programma’s Circulaire Economie, Nieuwe Energie Overijssel en Agro & Food) en het programma Jong Leren Eten.
  • Aanmelden kan tot 1 november 2023. 

     

Meer informatie vind je op https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/adviseurs-van-de-toekomst/

Provincie