Nieuwsbericht Scholen

Lekker naar buiten met de subsidie Jong Leren Eten                                          

x

Vanaf donderdag 1 november kunnen alle po, vo en mbo-scholen gebruik maken van de nieuwe subsidie Jong Leren Eten. Met als motto ‘lekker naar buiten!’ kunnen scholen een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastles. Per schoollocatie is een maximum bedrag van €2.000 beschikbaar. 

“Met deze subsidie willen we kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij leren gezonde en duurzame keuzes te maken”, zegt programmacoördinator Ellen Leussink van Jong Leren Eten. “Belangrijk is dat schoolklassen erop uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk hierbij aan les op een boerderij of moestuin, een bezoek aan stadslandbouw of een gezonde kookworkshop in een kookstudio. De subsidie is dan een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang, voor een gastdocent, maar ook voor ondersteunende materialen zoals gereedschap, kookgerei en kookingrediënten.” 

Spelregels 
Aan de subsidie Jong Leren is een aantal spelregels verbonden. Zo is er een maximum bedrag beschikbaar per klas en per activiteit en per school(locatie). Verder geldt het principe van ‘op is op’. Door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden verantwoorden scholen de juiste besteding van de subsidie. Elke school, dus ook scholen in het bijzonder onderwijs, kunnen gebruik maken van de subsidie. Per schooljaar kunnen ruim 300 scholen gebruik maken van de subsidie. 

Gezonde School 
De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats in samenwerking met het programma Gezonde School. Met één account kunnen scholen de subsidie Jong Leren Eten of een vignet Gezonde School aanvragen of gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Waar mogelijk wordt scholen gewezen op erkend lesmateriaal binnen het thema Voeding in de context van de subsidie. Daarmee zetten scholen al een eerste stap om Gezonde School te worden. 

Meer informatie 
Over de subsidieregeling: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten 
Aanvragen voor scholen: www.mijngezondeschool.nl