Smaaklessen in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden

In de gemeenten Hoogeveen en De Wolden worden scholen gestimuleerd om aan de slag te gaan met Gezonde School en de daarbij behorende interventies, zoals Smaaklessen. Alles is goed geborgd en er is extra ondersteuning mogelijk. Al het aanbod is voor de scholen in een overzichtelijk schema te vinden en scholen worden ondersteund om goede keuzes te maken. 

Leonie Pleiter, sportfunctionaris van de Gemeenten Hoogeveen en De Wolden en contactpersoon van alle scholen vertelt over dit mooie initiatief: " Wij doen al veel aan het bevorderen van gezondheid op allerlei vlakken, zo stimuleren we sport en ook projecten zoals bijvoorbeeld EU-Schoolfruit, waarbij kinderen drie keer per week bekend én onbekend fruit krijgen. En met berichten voor schoolnieuwsbrieven betrekken we ook nadrukkelijk de ouders erbij. Wat gebeurt er op school, wat is wenselijk wat betreft traktaties van jarige kinderen en wat kan iedereen zelf doen? Daarnaast bieden wij scholen een document waarin alles staat over het drinken van water op school. 

Wat nieuw is in dit project is dat we scholen aanmoedigen om zich in te schrijven voor de landelijke ondersteuningsronde van de Gezonde School in maart en april. Daarnaast heeft de gemeente Hoogeveen een eigen stimuleringsbijdrage bedacht. 10 scholen die nog geen certificaat van de Gezonde School hebben krijgen 2000 euro om gezonde school te worden en 10 scholen die al wel een certificaat Gezonde School hebben krijgen 1000 euro als aanmoediging om nog een extra certificaat te halen. Scholen moeten zich natuurlijk wel inzetten om het themacertificaat te halen! Als de scholen het certificaat uiteindelijk niet halen of zich niet voldoende hebben ingespannen betalen zij het ontvangen bedrag terug aan de gemeente. Alle scholen die een themavignet behalen krijgen door de wethouder het vignet uitgereikt. Hierbij is ook de pers aanwezig.  Inmiddels heeft 73% van de scholen in de gemeente Hoogeveen het vignet Gezonde School behaald.  De enkele scholen die nu nog ontbreken doen wel activiteiten op gebied van voeding en bewegen maar geven aan geen Vignet Gezonde School te hoeven ontvangen.

Ieder schooljaar nemen minimaal 10 basisscholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan Smaaklessen en 5 basisscholen uit de gemeente De Wolden. Er is een samenwerking voor drie schooljaren met Rabobank Het Drentse Land.

Smaakleskisten
Naast het stimuleren van het werken aan een Gezonde School vanuit de gemeente sponsort sinds september 2017 Rabobank Het Drentse Land voor drie schooljaren Smaaklessen in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Hierdoor is een mooie samenwerking ontstaan tussen de Rabobank en Sportief Hoogeveen/De Wolden Sport. 

In dit project zijn 20 Smaakleskisten gekocht en uitgedeeld op scholen in de gemeente (Hoogeveen en de Wolden). In dit project kunnen scholen voor drie groepen een gastles Smaaklessen aanvragen van een gastdocent (diëtist of gewichtsconsulent ook twee andere gastdocenten). Na deze gastlessen kunnen scholen een verdiepende les aanvragen van een sportfunctionaris van de gemeente. Hierna worden scholen geacht zelf door te kunnen met het geven van Smaaklessen. Ook dit jaar nemen wij weer 15 leskisten af en zullen deze verspreiden onder scholen in de gemeente. 

Visie makelaar
De gemeente Hoogeveen is een best-practice om te delen met andere gemeenten. Het is een hele mooie aanpak van 'Gezonde Scholen' en 'Smaaklessen'. 

Meer informatie over dit project?
Neem dan contact op met sportfunctionaris Leoni Pleiter.   

 

Bijlage / Document Size
DEF_Drenthe_gez school en Smaaklessen gemeente.pdf 186.42 KB