Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! voor Primair onderwijs

Stimuleringsbijdrage 1 (2018-2019) voor po, vo en mbo is afgerond.
Stimuleringsbijdrage 2 schooljaar 2019-2020; uitvoering loopt vanwege corona door; einddatum Verantwoording 30 november 2021.
Stimuleringsbijdrage 3 schooljaar 2020-2021; uitvoering loopt vanwege corona door; einddatum Verantwoording 30 november 2021.
Stimuleringsbijdrage 4 schooljaar 2021-2022 start de belangstellingsregistratie op 1 
september 2021.

Schoolkinderen gaan Lekker naar buiten!                                                       

t

Ga met de leerlingen moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in de klas, zoals een diëtist, een lifestyle coach of een boer in de klas. De bijdrage kan besteed worden aan spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals naar een kookstudio, een molenaar of bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas, of naar een voedselverwerkende industrie.

Werkwijze
Wijs een coördinator aan die de stimuleringsaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken. Lees hier de uitgebreide werkwijze over de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! 

1. Belangstellingsregistratie, 1 t/m 30 september 2021

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Scholen die eerder gebruikt hebben gemaakt van de Stimuleringsbijdrage zijn uitgesloten van deelname.

2. Selectie & Toewijzing, op basis van criteria (oktober 2021)

  • Het programmateam Jong Leren Eten beoordeelt alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.
  • Medio oktober 2021 ontvangen scholen een besluit over toekenning stimuleringsbijdrage.
  • Vóór 15 december 2021 dienen de scholen via het dashbord op Mijngezondeschool.nl hun bestelling in, waarbij ze een keus maken in de Activiteitenmatrix Jong Leren Eten.

3. Lekker naar buiten!

  • Ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden & Declareren (uiterlijk 30 november 2021)

  • Verantwoord de Jong Leren Eten activiteiten op www.mijngezondeschool.nl.
  • Na ontvangst volgt de mogelijkheid om je declaratie in te dienen.

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aanvragen

Besteed de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aan:

      s        

De Boer op Noord
Hoofd, hart en handen!
De boerderij als klaslokaal.
Lees meer

 

     

Open een overblijfrestaurant
Op basisschool De Regenboog
werken de leerlingen in de
moestuin en helpen ze
met koken in het
overblijfrestaurant.
Lees meer

       

IVN moestuin materialen-
en lespakket

Lees meer over het moestuin materialenpakket.
En over het moestuin lespakket.

Alle informatie op een rij: