Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! voor Voortgezet onderwijs

Stimuleringsbijdrage 1 (2018-2019) voor po, vo en mbo is afgerond.
Stimuleringsbijdrage 2 schooljaar 2019-2020; uitvoering loopt vanwege corona door; einddatum Verantwoording 30 november 2021.
Stimuleringsbijdrage 3 schooljaar 2020-2021; uitvoering loopt vanwege corona door; einddatum Verantwoording 30 november 2021.
Stimuleringsbijdrage 4 schooljaar 2021-2022 start de belangstellingsregistratie op 1 
september 2021.

Scholieren gaan Lekker naar buiten!                                                       

t

Ga met de leerlingen moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in jouw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. De volgende dingen komen in aanmerking voor de bijdrage: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.

Werkwijze
Wijs een coördinator aan die de stimuleringsaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken. Lees hier de uitgebreide werkwijze over de Stimuleringsaanvraag Lekker naar buiten!

1. Belangstellingsregistratie: 1 t/m 30 september 2021

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Scholen die eerder gebruikt hebben gemaakt van de Stimuleringsaanvraag Lekker naar buiten! zijn uitgesloten van deelname.

2. Selectie & Toewijzing, op basis van criteria (oktober 2021)

  • Het programmateam Jong Leren Eten beoordeelt alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.
  • Medio oktober 2021 ontvangen scholen een besluit over toekenning bijdrage.
  • Vóór 15 december 2021 dienen de scholen via het dashbord op Mijngezondeschool.nl hun bestelling in, waarbij ze een keus maken in de Activiteitenmatrix Jong Leren Eten.

3. Lekker naar buiten!

  • Ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden & Declareren (uiterlijk 30 november 2021)

  • Verantwoord de Jong Leren Eten activiteiten op www.mijngezondeschool.nl.
  • Na ontvangst volgt de mogelijkheid om je declaratie in te dienen.

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aanvragen

Heb je vragen?
Lees de Q&A Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

Besteed de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aan:

             

Gezonde Schoolkantine
Gezonde happen in de kantine
en leerlingen actief betrekken met
lessen over gezond eten.
Lees meer

     

Naar het Smaakcentrum
Om te leren en ervaren over
goede en gezonde voeding. Onder
leiding van topkok Martien Bos.
Lees meer

       

Alle informatie op een rij: