Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! voor Voortgezet onderwijs

Schooljaar 2018-2019 voor po, vo en mbo is afgerond.
Schooljaar 2019-2020: einddatum verantwoording 30 november 2021.
Schooljaar 2020-2020: einddatum verantwoording 30 november 2021.
Schooljaar 2021-2022: belangstellingsregistratie open van 1 t/m 30 september 2021.

Scholieren gaan Lekker naar buiten!                                                       

 

Ga met de leerlingen moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in jouw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. De volgende dingen komen in aanmerking voor de bijdrage: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.

Werkwijze

Het traject staat samengevat in onderstaande vier stappen. Wijs een coördinator aan die de aanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken.

1. Belangstellingsregistratie: 1 t/m 30 september 2021

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Je selecteert daarbij de activiteiten die voor jouw school interessant zijn en waarvoor je de bijdrage wilt gebruiken. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix.
  • Scholen die eerder gebruik hebben gemaakt van de bijdrage zijn uitgesloten van deelname.

2. Selectie & Toewijzing: op basis van criteria (medio oktober 2021)

  • Betrokken projectleiders van Jong Leren Eten en Gezonde School beoordelen alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.
  • Medio oktober 2021 ontvangen scholen een besluit over toekenning stimuleringsbijdrage.

3. Lekker naar buiten! (medio oktober 2021 tot uiterlijk 30 juni 2022)

  • De klas doet ervaring op met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden & Declareren: (uiterlijk 31 augustus 2022)

  • Verantwoord de Jong Leren Eten activiteiten via je dashboard op www.mijngezondeschool.nl.
  • Na ontvangst volgt de mogelijkheid om je declaratie in te dienen.

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aanvragen

Heb je vragen?
Lees onderstaand document: "Alles over Lekker naar buiten! Ronde 2021 2022."
Of lees de Q&A Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! SCHOLEN.

Alle informatie op een rij: