Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! voor voortgezet onderwijs

  • Schooljaar 2021-2022, ronde 4: De scholen die de stimuleringsbijdrage ontvingen, hebben tot 30 juni 2022 de tijd om hiermee aan de slag te gaan en te verantwoorden.
  • Schooljaar 2022-2023, ronde 5: Openstelling van 7 maart t/m 19 april 2022.

Scholieren gaan Lekker naar buiten!                                                       

 

Ga met de leerlingen moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in de klas. Denk hierbij aan een diëtist, een lifestyle coach of een boer. De bijdrage kan besteed worden aan spullen voor een moestuin of kookles of hulp bij het moestuinieren of bij een kookles. Wat betreft de excursies kun je denken aan de toegangsprijs van en het vervoer naar de locatie. Scholen maken excursies naar kookstudio's, een molenaar, bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas of ander voedselverwerkend bedrijf.

Werkwijze
Wijs op jouw school een coördinator aan die de aanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix ter inspiratie en om keuzes te maken. 
 

1. Belangstellingsregistratie (7 maart t/m 19 april 2022)

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Je selecteert daarbij de activiteiten die voor jouw school interessant zijn en waarvoor je de bijdrage wilt gebruiken. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix.
  • Alle scholen mogen zich inschrijven, ook wanneer je de bijdrage al eens eerder ontving.

2. Selectie & Toewijzing: op basis van criteria (medio mei 2022)

  • Betrokken projectleiders van Jong Leren Eten en Gezonde School beoordelen alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.

3. Lekker naar buiten!: uitvoering van de activiteiten (medio mei t/m 30 juni 2023)

  • De klas doet ervaring op met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden: (30 juni 2023)

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aanvragen

Heb je vragen?
Lees onderstaand document: "Alles over Lekker naar buiten! Ronde 5 2022/2023."
Of lees de Q&A Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! SCHOLEN.

Alle informatie op een rij: