Voedseleducatie Noord-Holland

In Noord-Holland is een rijk aanbod aan ervaringsgerichte activiteiten over voeding en voedsel: zoals moestuinieren op locatie of op het schoolplein, kooklessen, een gastles over gezonde voeding of een boerderijbezoek. Al het aanbod is gebundeld in een infographic, dat een handvat biedt voor een effectieve aanpak van het thema voedsel op school of in de kinderopvang. Het aanbod is geordend op vijf hoofdthema’s: smaak, gezondheid, voedselproductie, consumentenvaardigheden en voedselbereiding. Per thema wordt aangegeven welke activiteiten op school of in de regio worden aangeboden. Veel aanbieders zijn bereid om mee te denken aan het aanpassen van hun aanbod aan de mogelijkheden en wensen van de school of kinderopvanglocatie. Kijk ook naar aanknopingspunten om activiteiten te integreren in andere lesactiviteiten, zoals bewegen, EU-schoolfruit of een groen schoolplein.

Bekijk hieronder per regio de menukaart Voedseleducatie.