Boerderijeducatie

De provincie Gelderland is de grootste provincie van Nederland en heeft veel plattelandsgebieden met veel agrariërs. Mooie kans om voedseleducatie in de vorm van ‘belevend leren’ aan te bieden op een boerenbedrijf. Dit aanbod noemen we boerderijeducatie: beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt; met de inzet van al je zintuigen en aan de hand van de lessen en verhalen van de boer of boerin. Soms kunnen de kinderen zelfs meehelpen in de stal, of op de akker.

Boerderijeducatie is dus een vorm van onderwijs die op de boerderij plaatsvindt. De boerderij en het erf worden benut als leeromgeving. Het is vooral bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs, maar jongeren uit voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs kunnen ook ontvangen worden. De lessen die de leerlingen krijgen op de boerderij zijn een goede aanvulling op de schoollessen. Ze zijn hier ook specifiek voor ontwikkeld. Zo ontzorgen we met elkaar de leerkrachten en dragen toch bij aan het behalen van de onderwijsdoelen. Boeren die hun bedrijf hiervoor openstellen hebben een training ‘belevend leren’ gevolgd en zijn BHV en RIE gecertificeerd. Zo garanderen we maximale kwaliteit met elkaar.

Tips en meer achtergronden over boerderijeducatie voor het onderwijs:

https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2020-02/Tips%20voor%20boerderijbezoek%202020.pdf

Waar vind je de educatieboeren

In Gelderland zijn 60 educatieboeren. Ze zijn georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden. Er zijn vijf regionale samenwerkingsverbanden met een eigen bestuur, eigen wervings- en planningssysteem, financiën. Zie het kaartje voor de regio’s en hun namen.

Rood:   Leren bij de Boer  

Groen:  Boerenwijs

Geel:    Rivierenland

Paars:  Klasseboeren       NB: Klasseboeren zitten vooral rond Nijmegen en verder in Brabant.

Blauw:  IJsseldelta           NB: Een deel van IJsseldelta is Gelders; een deel is Overijssels.

De laatste jaren is er door Jong Leren Eten, samen met LTO-noord en met Boerderijeducatie Nederland veel tijd gestoken in het werven en opleiden van nieuwe educatieboeren. Zo komen we tot een steeds breder dekkend netwerk. Deze inspanningen worden verder vervolgd. Kijk hier waar er bij jou in de buurt een educatieboer zit.  

Subsidie

De boer krijgt een vergoeding voor het geven van een les. Daar draagt de school veelal een deel aan bij (is per regio verschillend). Is die financiering een probleem voor de school, dan is er een mogelijkheid om hier een bijdrage voor te vragen via de subsidie ‘Lekker naar Buiten’ van Jong Leren Eten. Dat geldt ook voor het eventueel moeten regelen van een schoolbusje. Zie voor de mogelijkheden van deze subsidieregeling. (Let op, de regeling staat maar 1x per jaar open en is voor het schooljaar 2020-2021 inmiddels uitgeput).