Boerderijeducatie

Jong Leren Eten wil kinderen vanuit praktijkervaringen laten leren over voedsel. Onder de noemer ‘Boerderijeducatie’ is er een divers aanbod voor het onderwijs om te beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. 

Je kunt boerderijeducatie op 4 manieren aanpakken.

  1. Een gastles van een boer(in) op school, via het programma Boer in de Klas. (Let op: alleen voor basisscholen). 
  2. Een excursie van een dag(deel) bij een boerderij. 
  3. Programma van Boerderijschool, waarbij je meerdere dag(delen) een boerderij bezoekt. 
  4. Voor scholen in noord en midden Nederland: Lekker Boer Food Camps. (po, vo en mbo)

Educatieboerin Maud van der Rijt: “Ik merk als leerkracht dat veel kinderen onvoldoende kennis hebben over de landbouwsector en niet weten dat deze van groot belang is voor ons voedsel. Het is belangrijk dat kinderen de feiten kennen en dat je aan de hand daarvan het gesprek met ze kunt aangaan, in plaats van een gesprek gebaseerd op meningen.” Lees hier het hele artikel.