Boerderijeducatie

Jong Leren Eten wil kinderen vanuit praktijkervaringen laten leren over voedsel. Onder de noemer ‘Boerderijeducatie’ is er een divers aanbod voor het onderwijs om te beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Vraag een gastboer(in) op bezoek in de klas. Of maak er een educatief uitje van en ga met de hele klas op bedrijfsbezoek bij een educatieboer in de buurt. Of kies een programma van Boerderijschool. Boerderijeducatie draagt zo bij aan een gezonde en bewuste leefstijl.

 

      1. Met de klas naar de boer(in)

 • Doelgroep: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO
 • Duur: dag (deel) op locatie.
 • Komt in aanmerking voor de Lekker naar Buiten!-subsidie
 • Meer informatie: Boerderijeducatie Nederland of neem contact op met de Jong Leren Eten makelaars in jouw provincie.

Een boerderijbezoek is een échte aanrader als aanvulling op de reguliere lessen. Het is een unieke plek voor het opdoen van kennis en vaardigheden. De leerlingen leren een relatie te leggen tussen het voedsel van de boerderij en het dagelijks eten op hun bord. Je kunt kiezen tussen verschillende soorten bedrijven: veehouderij, akkerbouw, fruitteelt of breng een bezoek aan een kassenbedrijf. Om leerlingen goed voor te bereiden op het bezoek aan de boerderij is divers lesmateriaal beschikbaar, zodat het bezoek herkenning oplevert. 

2. Boer(in) op bezoek in de Klas 

 • Doelgroep: basisschool (groep 1 t/m 8)
 • Duur: gastles van 1.5 uur
 • Komt in aanmerking voor de Lekker naar Buiten!-subsidie
 • Meer informatie: https://boerindeklas.nu

Alle gastlessen beginnen met algemene kennis over de agrarische sector in Nederland. Na dit deel zal de gastboer toespitsen op de sector waar zij/hij werkt. Vooraf vindt overleg plaats met de leerkracht, zodat de gastles optimaal aansluit op het leerjaar en kennisniveau van de leerlingen.

      3. Stichting Boerderijschool

 • Doelgroep: (speciaal) basisonderwijs
 • Duur: 13 - 20 bezoeken aan de boerderij.
 • Komt in aanmerking voor de Lekker naar Buiten!-subsidie.
 • Meer informatie: Home - Boerderijschool

Stichting Boerderijschool heeft een uitgebreid onderwijsaanbod van activiteiten die het levend leren en het enthousiasme voor het leren bevorderen. De ervaringen op de boerderij worden gekoppeld aan de lesstof van school. Er zijn twee programma's waaruit je kunt kiezen: het uitgebreide programma Boerderijschool (contact tussen één school en één nabijgelegen boerenbedrijf; 13-20 dagdelen) of het compacte Boerderijatelier (5 dagdelen).