Boerderijeducatie

 

Jong Leren Eten wil kinderen vanuit praktijkervaringen laten leren over voedsel. Onder de noemer ‘Boerderijeducatie’ is er een divers aanbod voor het onderwijs om te beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Vraag een gastboer(in) op bezoek in de klas of maak er een educatief uitje van en ga met de hele klas op bedrijfsbezoek bij een educatieboer in de buurt. Tenslotte kun je ook kiezen voor een programma van Boerderijschool. 

      1. Met de klas naar de boer(in)

Een boerderijbezoek is een échte aanrader als aanvulling op de reguliere lessen. Het is een unieke plek voor het opdoen van kennis en vaardigheden. De leerlingen leren een relatie te leggen tussen het voedsel van de boerderij en het dagelijks eten op hun bord. Je kunt kiezen tussen verschillende soorten bedrijven: veehouderij, akkerbouw, fruitteelt of breng een bezoek aan een kassenbedrijf. Om leerlingen goed voor te bereiden op het bezoek aan de boerderij is divers lesmateriaal beschikbaar, zodat het bezoek herkenning oplevert. 

2. Boer(in) op bezoek in de Klas 

Alle gastlessen beginnen met algemene kennis over de agrarische sector in Nederland. Na dit deel zal de gastboer toespitsen op de sector waar zij/hij werkt. Vooraf vindt overleg plaats met de leerkracht, zodat de gastles optimaal aansluit op het leerjaar en kennisniveau van de leerlingen.

Educatieboerin Maud van der Rijt: “Ik merk als leerkracht dat veel kinderen onvoldoende kennis hebben over de landbouwsector en niet weten dat deze van groot belang is voor ons voedsel. Het is belangrijk dat kinderen de feiten kennen en dat je aan de hand daarvan het gesprek met ze kunt aangaan, in plaats van een gesprek gebaseerd op meningen.” Lees hier het hele artikel.

 

      3. Stichting Boerderijschool

Stichting Boerderijschool heeft een uitgebreid onderwijsaanbod van activiteiten die het levend leren en het enthousiasme voor het leren bevorderen. De ervaringen op de boerderij worden gekoppeld aan de lesstof van school. Er zijn twee programma's waaruit je kunt kiezen: het uitgebreide programma Boerderijschool (contact tussen één school en één nabijgelegen boerenbedrijf; 13-20 dagdelen) of het compacte Boerderijatelier (5 dagdelen).