Boerderijeducatie op de basisschool: een gastles door een boer of boerin

Kinderen laten weten waar hun eten en drinken vandaan komt op een laagdrempelige manier. Dat is de insteek van het programma Boer in de Klas. Want hoe meer kennis kinderen hebben over hun voedsel, hoe groter de kans is dat zij een gezonde leefstijl hebben. Hoe ziet een gastles van een boer(in) in de klas eruit en wat is de meerwaarde hiervan voor het basisonderwijs?

Boerin Ankie van Houts is projectleider bij het educatieprogramma Boer in de Klas. Ankie: “Zelf ben ik gestart als gastboerin via Boerderijeducatie Nederland. Dat werk vond en vind ik erg belangrijk, want soms schrik je er wel van als je hoort hoe weinig kinderen weten over de herkomst van hun voedsel, zelfs in boerendorpen. Boer in de Klas is een mooie kans om kinderen meer te leren over hun eten.”

In tegenstelling tot de andere programma’s rond boerderijeducatie, komt bij Boer in de Klas, de boer of boerin zelf naar school. Hiermee ligt de drempel voor scholen lager, omdat er geen vervoer en begeleiders geregeld hoeven worden. Een gastles duurt 1.5 uur en aan de hand van hun eigen bedrijf, neemt de gastboer(in) de leerlingen mee in de belevingswereld van de boerderij.

Ankie van Houts: " De gastles begint met een introductiefilm die de reis volgt vanaf de ontbijttafel naar alle voedselproducerende sectoren in Nederland. Zo leren de kinderen meer over hun eten op een leuke manier." 

Vanaf ontbijttafel op reis naar landbouwsectoren in Nederland

Ankie: “Een gastles begint met een introductiefilm, waarin de kinderen vanaf de ontbijttafel een uitstapje maken naar alle voedselproducerende sectoren van Nederland voorbij zien komen. Dat is van akkerbouw, tot fruitteelt, glastuinbouw en melkveebedrijven. Vervolgens vertelt de gastboer(in) iets over zijn bedrijf en van daaruit begint de gastles. Er zijn verschillende praktijkopdrachten, zoals bijvoorbeeld een memoriespel met dieren en planten voor de kleuters. Alles wordt vooraf afgestemd, zodat de gastles zo goed mogelijk aansluit op de klas en de school. Het uiteindelijke doel is van ons programma dat alle schoolkinderen op deze manier een stukje boerderijeducatie mee krijgen, waarmee ze met een meer open blik naar hun eten leren kijken.”

Gastboerin Maud: we nemen de boerderij mee naar de klas!

Een van de boerinnen die gastlessen op school verzorgt is Maud van der Rijt uit het Brabantse Veghel. Ze runt samen met haar vriend een kalverhouderij en werkt daarnaast als leerkracht op de basisschool. Waarom is Maud educatieboerin geworden?

Maud: “Ik merk als leerkracht dat veel kinderen onvoldoende kennis hebben over de landbouwsector en niet weten dat deze van groot belang is voor ons voedsel. Kinderen denken o.a. dat producten zoals melk, eieren en vlees uit een fabriek komen. Het is belangrijk dat kinderen de feiten kennen en dat je aan de hand daarvan het gesprek met ze kunt aangaan, in plaats van een gesprek gebaseerd op meningen.”

 Praktische informatie

  • Een gastles duurt anderhalf uur en kost €170. Vooraf wordt er contact opgenomen met de leerkracht om de gastles af te stemmen op de klas(sen). Na afloop is er een korte evaluatie.
  • Bij het aanmelden van je school kun je een voorkeur doorgeven voor een sector of thema.
  • Een gastles sluit aan op de kerndoelen van het basisonderwijs. Vanuit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en samenhang met het domein ‘Mens en Samenleving’ en ‘Natuur en Techniek’.
  • Je kunt een gastles laten aansluiten op de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Wereldoriëntatie, maar ook taal en rekenen kunnen aan bod komen.
  •  De gastles kan ook aansluiten op thema’s zoals: milieu, duurzaamheid, lente, natuur en techniek of mens en samenleving.
  • Tijdens de gastles blijft de leerkracht aanwezig in de les.

Algemene informatie boerderijeducatie

In Nederland zijn er grofweg drie manieren waarop leerlingen in aanraking kunnen komen met boerderijeducatie. De eerste is via Boer in de Klas. Hierbij komt de boer(in) naar school toe en wordt er een gastles van 1.5 uur gegeven. De tweede mogelijkheid is een excursie naar een voedselproducerend bedrijf, via Platform Boerderijeducatie Nederland. De laatste optie is een langer traject via Stichting Boerderijschool. Tijdens een periode van 5 weken – 6 maanden krijgen leerlingen iedere week één dag(deel) les op de boerderij. Meer informatie vind je hier.