Primair onderwijs (po/sbo)

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Centraal hierbij staat ervaringsgericht leren. 

Om dit ervaringsgerichte leren te stimuleren, is de Lekker naar Buiten!-bijdrage ieder jaar in het voorjaar aan te vragen. Met deze bijdrage kun je de volgende activiteiten ondernemen: moestuinieren, kooklessen, gastlessen over voeding, boerderijeducatie en bedrijfsbezoeken aan retailers en de voedselverwerkende industrie.

Kwaliteitsborging
Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten daarom aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) en het thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO)

Bekijk hier het lesaanbod voor po en sbo >>