Primair onderwijs (PO)

Logo gezonde school

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Centraal hierbij staat ervaringsgericht leren.

Om dit ervaringsgerichte leren te stimuleren, is de Lekker naar Buiten! Stimuleringsregeling ieder jaar in september aan te vragen. Met deze subsidie kun je de volgende activiteiten ondernemen: moestuinieren, kooklessen, gastlessen over voeding, boerderijeducatie en bedrijfsbezoeken aan retailers en de voedselverwerkende industrie.

Kwaliteitsborging

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten daarom aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) en het thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO)

De lesmaterialen zijn gebundeld volgens de 3 pijlers van Jong Leren Eten:

  1. Moestuinieren
  2. Koken & proeven
  3. Boerderijeducatie
  4. Gerelateerde thema’s ( voedselverspilling, duurzaamheid, …)
  • Kijk in het zoekscherm van de Gezonde School en klik in het menu het Thema 'Voeding' aan voor een overzicht van erkende les-ideeën. U kunt zelf uw zoekopdracht verder specificeren.