Lessen Jong Leren Eten voor primair onderwijs

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Centraal hierbij staat ervaringsgericht leren.

Om dit ervaringsgerichte leren te stimuleren, is de Lekker naar Buiten!-bijdrage ieder jaar in het voorjaar aan te vragen. Met deze bijdrage kun je de volgende activiteiten ondernemen: moestuinieren, kooklessen, gastlessen over voeding, boerderijeducatie en bedrijfsbezoeken aan retailers en de voedselverwerkende industrie.

De lesmaterialen zijn samengesteld volgens de pijlers van Jong Leren Eten: