Gezond voedsel in Groningen

Hoewel nog steeds veel voedsel wordt geproduceerd in de Groningse landbouw, wordt dit meestal niet hier verwerkt of afgezet. Op dit moment ontstaan op diverse plekken samenwerking in de provincie om korte voedselketens te realiseren.

Kortom: voedseleducatie is in onze provincie hard nodig, maar het aanbod is versnipperd en niet altijd inzichtelijk voor scholen. Er is geen verbinding tussen educatie op het gebied van gezonde voeding en educatie over waar voedsel vandaan komt en duurzaam voedsel.

Groningers kijken de kat uit de boom. Wellicht zorgt dit ervoor dat er weinig scholen bezig zijn met de Gezonde School aanpak. Bij aanvang van het programma in 2017 waren er 30 Gezonde Scholen in de provincie.

Het NME aanbod in de provincie is versnipperd en niet dekkend. Alleen de gemeente Groningen is JOGG gemeente, met de nadruk op drie wijken in de stad. Er liggen dus weinig structuren om Jong Leren Eten onder de aandacht te brengen van scholen of andere partijen.

Positief is de aandacht die de gemeente Groningen besteedt aan het thema voeding. Het is een van de pijlers in hun gezondheidsbeleid. Bovendien neemt de gemeente deel aan de City Deal voedsel. Ook het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland heeft voedsel als speerpunt. Dit zijn mooie samenwerkingspartners voor het programma Jong Leren Eten. Bij de kinderopvang in de provincie Groningen is ook veel aandacht voor gezonde voeding, zij willen wel als ambassadeur fungeren om het thema ook bij scholen onder de aandacht te brengen.

Het volgende filmpje geeft een goede weergave van alle facetten van voedsel in de provincie Groningen.

Terug naar het hoofdmenu >>