Groningen

In de oprichtingsacte van de Universiteit in 1614 prees Ubbo Emmius de zuivere en heilzame lucht in Groningen en de milde overvloed van gezond eten van de uitgebreide landerijen rondom de stad. Helaas komt deze gezonde ligging niet (meer) tot uiting in de gezondheid van de Groningers.
Maar liefst 16% van de jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs heeft overgewicht (Provinciaal rapport jeugdgezondheidsonderzoek, GGD Groningen, 2015). Dit zijn zelf gerapporteerde cijfers, dus de werkelijke problematiek is waarschijnlijk groter. Vooral in Oost-Groningen komt veel overgewicht voor. Ook thema’s als armoede en het niet ontbijten zijn specifiek voor Groningen.

Lees meer over het onderwerp voeding.

Het volgende filmpje geeft een goede weergave van alle facetten van voedsel in de provincie Groningen.

In februari was er een geslaagde bijeenkomst voor NME Groningen. Lees in de bijlage het verslag

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie:
Subsidieregeling Jong Leren Eten

Bijlage / Document Size
Geslaagde Bijeenkomst JLE voor NME Groningen.pdf 362.52 KB

Jong Leren Eten organisaties in uw regio

Makelaars

Inspiratie uit uw regio

Nieuws