Groningen

In de oprichtingsacte van de Universiteit in 1614 prees Ubbo Emmius de zuivere en heilzame lucht in Groningen en de milde overvloed van gezond eten van de uitgebreide landerijen rondom de stad. Helaas komt deze gezonde ligging niet (meer) tot uiting in de gezondheid van de Groningers.
Maar liefst 16% van de jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs heeft overgewicht (Provinciaal rapport jeugdgezondheidsonderzoek, GGD Groningen, 2015). Dit zijn zelf gerapporteerde cijfers, dus de werkelijke problematiek is waarschijnlijk groter. Vooral in Oost-Groningen komt veel overgewicht voor. Ook thema’s als armoede en het niet ontbijten zijn specifiek voor Groningen.

Gezond voedsel in Groningen
Hoewel nog steeds veel voedsel wordt geproduceerd in de Groningse landbouw wordt dit meestal niet hier verwerkt of afgezet. Op dit moment ontstaan op diverse plekken coöperaties in de provincie om korte voedselketens te bewerkstelligen. Voedseleducatie is in onze provincie dus hard nodig, maar is versnipperd en niet altijd inzichtelijk voor scholen. Lees meer over het onderwerp voeding.
Het volgende filmpje geeft een goede weergave van alle facetten van voedsel in de provincie Groningen.

Bijeenkomst voor NME Groningen
In februari was er een geslaagde bijeenkomst voor NME Groningen. Lees hieronder in de bijlage het verslag.

Nieuwsbrief Jong Leren Eten Groningen
Bekijk hier de nieuwsbrief Gezonde School primair onderwijs september 2019.

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie:
Subsidieregeling Jong Leren Eten

Bijlage / Document Grootte
Geslaagde Bijeenkomst JLE voor NME Groningen.pdf 362.52 KB

Jong Leren Eten organisaties in uw regio

Legenda

Educatieboer
Gezonde school, thema Voeding
Kinderboerderij
GGD
JOGG-Gemeente
NME, Educatieve moestuin
Overig

Makelaars

Inspiratie uit uw regio

Agenda

Er volgt nog een agenda voor deze regio.

Nieuws