Handleidingen en instructies

Copyright foto: Beleef het en eet het!

 

Brochure Schooltuinieren van de Alliantie Schooltuinen.

Onze partner Alliantie Schooltuinen maakte de brochure 'Schooltuinieren' met daarin alle basisinformatie over schooltuinieren op een rij. Download hem hier. 

 

Brochure Moestuinieren met kinderen

Praktische tips voor scholen.

Thema’s: Moestuinieren in het lesprogramma, Waar kun je tuinieren, Moestuinieren op het schoolterrein, Wie kan helpen, Welke groente kies je, Materiaal en gereedschap, De bodem is de basis, Helpers en plagers, Van zaaien tot oogsten, De smaak te pakken.

  • Doelgroep: Basisonderwijs
  • Uitgave: Jong Leren Eten en Stichting Oase
  • Download de brochure hier.

Praatplaten 

De 8 praatplaten geven de kinderen inzicht in de samenhang en kringlopen in de natuur en de rol die planten daarin spelen. Doelgroep zijn leerlingen van groep 1 t/m 8. De platen bieden ondersteuning voor moestuincoaches en/of leerkrachten die kinderen begeleiden bij het  werken in de (school)moestuin. De platen geven een inhoudelijke ondersteuning bij het praktische werk in de tuin.

  • Doelgroep: groep 1 t/m 8.
  • Je vindt de leerkrachtenhandleiding en praatplaten hier
  • Aanbieder: Gemeenten Duurzame Ontwikkeling (GDO), Natuur- en Milieu educatie centra (NME) en Jong Leren Eten. 

Van Zaadje tot Slaatje

Van zaadje tot slaatje is een mini moestuinactie van IVN Natuureducatie. In een paar weken tijd kweek je zelf je eigen slaatje. Met filmpjes word je op weg geholpen.

 

De makkelijke moestuin

Moestuin-app als digi-vraagbaak en begeleider; tips voor zaaien, goed laten groeien, oogsten etc. Verkrijgbaarheid van moestuinbakken, grond, zaden.

 

Handleiding bij zadenpakketten van Rijk Zwaan

Basisscholen en BSO’s kunnen ieder jaar heel gemakkelijk met de leerlingen gaan moestuinieren dankzij de gratis groentezaden van het zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. In samenwerking met Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), Jong Leren Eten en de plaatselijke Natuur en Milieu Educatiecentra wordt deze actie opgezet. 

Deelnemende scholen krijgen bij de zaden een instructieboekje en een lesbrief met leuke opdrachten. 

Inschrijven voor deze zadenpakketten kan ieder jaar vanaf ongeveer half oktober tot half december, maar op = op. Neem contact op met het NME-centrum bij jou in de buurt voor de aanvraag van een zadenpakket. Is er geen NME-centrum in jouw regio, neem dan contact op met de Jong Leren Eten makelaars. 

 

Hoe organiseer je een schooltuin? Gebruik de 'beslisboom'!

De beslisboom ’Van idee tot realisatie’ is een instrument voor de school om vooraf na te denken over de organisatie van een schooltuin. Door het beantwoorden van deze vragen, maakt het team keuzes en krijgt zo een beeld over de legitimering, de locatie en de wijze waarop de tuin georganiseerd moet worden zodat deze past bij de school.

 

>>> terug naar hoofdpagina