Gemeente Harderwijk zet zich in voor een gezondere generatie

Maandag, 24 juni 2019

De gemeente Harderwijk stimuleert fruit eten op basisscholen. Alle basisscholen krijgen nu jaarrond  gratis fruit aangeboden voor een periode van 4 jaar.  “Op die manier wordt fruit eten de norm”, zegt wethouder Marcel  Companjen. Lees hier waarom Harderwijk dit in hun collegeprogramma heeft opgenomen. 

“Harderwijk is een JOGG gemeente en zodoende al op verschillende manieren bezig met gezonde voeding. Een project dat nu loopt is ‘Schoolfruit op de basisscholen’. Verschillende basisscholen nemen al deel aan EU schoolfruit. Hierbij krijgen zij 20 weken lang drie keer per week fruit op school. Dit is een mooi stimuleringsprogramma. Als gemeente willen wij dit ondersteunen door alle scholen ook in de andere 16 weken van het schooljaar nog twee dagen in de week fruit aan te bieden. Zo hebben leerlingen het hele schooljaar fruit. Wij hebben dit in ons collegeprogramma vastgelegd. Scholen kunnen hier tot en met 2022 gebruik van maken. Wij hebben hier in totaal 50.000 euro voor uitgetrokken“, vertelt Marcel.

Fruit eten als norm
“Of je echt gezondheidswinst boekt is altijd lastig te meten op korte termijn. Maar het project is wat mij betreft geslaagd als fruit eten voor kinderen vanzelfsprekend wordt. Zowel fruit eten op school als ook thuis. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen zelf gezonde keuzes maken."

"Je wilt toe naar een gezondere generatie, daarom is het belangrijk dat een gemeente dit soort activiteiten faciliteert.  Met acties zoals het eten van fruit op school hoop je dat het voor kinderen vanzelfsprekend wordt om gezond te eten, maar ook voor ouders. Het is een stukje bewustwording en kennismaking met gezond eten, dat het lekker is én gezond. Door dit op school aan te bieden, bereik je veel kinderen en kunnen zij juist ook leren van elkaar. Op die manier wordt fruit eten de norm.”

Zelf het goede voorbeeld geven
“Wat betreft advies voor andere wethouders die zich ook bezig houden met het stimuleren van het eten van fruit: houd in je achterhoofd dat je dit voor de kinderen doet, zodat er een gezonde generatie uit voort komt. Dat moet je blijven stimuleren en zelf het goede voorbeeld geven. Als gemeenten kunnen we veel van elkaar leren en goede voorbeelden delen”, concludeert Marcel.

Provincie