Zutphen start met boerderijklas voor thuiszitters en basisschoolleerlingen die dreigen uit te vallen

Maandag, 24 juni 2019

Steeds meer leerlingen zijn geheel of gedeeltelijk niet in staat  om in een klassensituatie te functioneren. Buiten werken, met de handen in de aarde, is dan een prachtige manier om op een ontspannen manier te leren. Basisschoolleerlingen in Zutphen kunnen daarom vanaf het nieuwe schooljaar 1 of 2 dagen per week naar een boerderij aan de rand van Zutphen. JLE Gelderland ondersteunt deze werkwijze en is daarom sponsor geworden van de Boerderijschool.

Op de boerderij kunnen kinderen in de praktijk leren, ze zijn meer in verbinding met zichzelf en de buitenwereld en kunnen zodoende positieve ervaringen opdoen. Op de boerderij wordt een vorm van onderwijs en begeleiding aangeboden, die is gericht op vermindering van stress en het versterken van de eigen competenties. Leerlingen werken op de boerderij mee met voorkomende werkzaamheden, maar ook schoolvakken, zoals rekenen en taal komen aan bod.

Het boerderijprogramma wordt tijdens schooluren aangeboden en maakt deel uit van het onderwijs van meerdere basisscholen. De duur van het boerderijprogramma wordt bepaald door de behoefte van de leerling en de aansluiting op het onderwijs waar naar toe gewerkt wordt. Leerlingen worden begeleid door een leerkracht of boerin.

Meer informatie
Meer informatie over de boerderijschool vindt u op de website www.boerderijschool.nl.

Provincie