De Boer op Noord bij NME centrum Mar & Klif

Sinds vorig jaar biedt het NME centrum Mar & Klif binnen het programma ‘Groen Doen’ het educatieve materiaal van de Boer op Noord aan. De Boer op Noord is een educatief lesprogramma over melkveebedrijven. Door middel van lessen in de klas en een excursie naar een boerderij leren kinderen wat een boer doet en hoe het er op de boerderij aan toe gaat.

De Boer op Noord is een programma dat landelijk georganiseerd wordt en is gestart in Groningen. Nu wordt het uitgebreid naar de rest van Nederland. Donna van NME centrum Mar & Klif: “Groen Doen is een initiatief op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME), gericht op basisscholen in Friesland. De coördinatie van Groen Doen is in handen van ons bezoekerscentrum (NME) Mar & Klif te Oudemirdum. In ons NME centrum proberen we goed in de gaten te houden welke initiatieven in de buurt zijn waar we als NME centrum op kunnen aansluiten. Toen wij hoorden dat de Boer op Noord naar andere provincies werd uitgebreid hebben we samen geïnventariseerd welke melkveebedrijven in onze regio hier aan konden deelnemen. We hebben vier melkveebedrijven gevonden (Boerderijrecreatie Delfstrahuizen, Melvee- en recreatiebedrijf Lân en Mar in Heeg, De Wylde Boerinne IJlst en de Betonplaets Oudemirdum) waarmee we dit programma nu sinds 2017 inzetten”. Lees meer >>

Bijlage / Document Grootte
de Boer op Noord (Groen Doen)_DEF.pdf 535.65 KB