Pluktuin op het schoolplein maakt leerlingen van basisschool De Wouter enthousiast over (eetbaar) groen

Basisschool De Wouter in het Limburgse America heeft als onderdeel van haar schoolplein een pluktuin aangelegd. Hier kunnen de leerlingen met groene vingers hun hartje ophalen, maar ook de andere kinderen kunnen hiervan meegenieten, dankzij het eetbare groen dat er groeit. (aardbeien en frambozen). Hoe sluit deze pluktuin aan op de lessen van de leerkrachten van basisschool De Wouter?

Betrokkenheid, eigenaarschap en plezier zijn de drie kernwaarden van Basisschool De Wouter in America. Met de aanleg van de pluktuin naast de school wordt dit nog tastbaarder gemaakt voor de leerlingen. De leerkrachten werken rond verschillende thema’s doorheen het schooljaar. Zodra er een thema is dat aansluit op iets dat groeit in de pluktuin, dan wordt de les hieraan gekoppeld. De school heeft daarnaast ook verschillende activiteiten georganiseerd rond de pluktuin. Wat houden deze activiteiten in?

Directeur Susan van Boxsel: "We merken dat de activiteiten rond de pluktuin voor een hoge betrokkenheid zorgen bij de leerlingen. Het geeft ze een stem, maar creëert ook eigenaarschap en veel plezier."

Groene Vingers Groep

Susan van Boxsel is directeur van de basisschool en nauw betrokken bij de pluktuin. Susan: “Eén van de activiteiten rond de pluktuin is dat we een zogenaamde ‘Groene Vingers Groep’ hebben opgericht. Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 die graag in de tuin werken, konden zich hiervoor aanmelden. Vervolgens mochten ze meehelpen met de aanleg van de tuin en meedenken over welke plantensoorten erin moesten komen. Daarnaast werd er in groep 6 een les over oogsten gekoppeld aan de tuin. Al waren de frambozen en aardbeien zo geliefd onder de leerlingen, dat er uiteindelijk niet heel veel meer geoogst hoefde te worden. Gelukkig kon de aardpeer wel goed worden geoogst. Kinderen die dat wilden mochten allemaal wat van deze oogst mee naar huis nemen. Leerlingen van de ‘Groene vingers groep’ hadden een recept hierbij bedacht. ”

Lekker naar Buiten-bijdrage

Voor de realisatie van de pluktuin vroeg de school de Lekker naar Buiten!-bijdrage aan. Hiermee werd o.a. een bord gemaakt waarmee je kunt opzoeken welke planten in de tuin groeien. Daarnaast is er een zogenaamd ‘opzoekboek’ gerealiseerd, waarin staat wat er in de tuin groeit en wat je hiermee kunt doen. De leerlingen uit groep 6 mochten meehelpen met dit boek en zorgen voor de recepten en verwerkingsmogelijkheden van planten en vruchten. De school gebruikte de bijdrage ook voor de aanschaf van tuingereedschappen en keukengerei.”

Toekomstplannen

De pluktuin zorgt voor veel enthousiasme bij zowel de leerlingen als docenten. Susan: “Bij de leerlingen was er een erg hoge betrokkenheid tijdens alle activiteiten. In de toekomst is het plan om appelmoes te maken van de appels uit de tuin. Deze appelmoes kunnen de leerlingen dan weer verkopen. Doordat leerlingen een stem hebben waar naar geluisterd wordt, wordt ook de betrokkenheid, het eigenaarschap en bovenal hun plezier aangewakkerd”.

Meer informatie