Realisatie netwerk boerderijeducatie in Flevoland: mooie samenwerking tussen verschillende partijen!

Samen sterk voor voedseleducatie in Flevoland. Met die gedachte sloegen Jong Leren Eten Flevoland, IVN Flevoland, Stad & Natuur Flevoland en Aeres de handen in elkaar. Dit in samenwerking met alle Flevolandse gemeentes en de provincie. Het resultaat? Meer dan 30 educatieboeren die ondertussen zijn opgeleid, zodat in de hele provincie boerderijeducatie kan worden aangeboden voor scholen. Eind maart 2022 werd er een portaal gelanceerd wat de verschillende Flevolandse boerderijnetwerken samenbrengt en het zoeken voor scholen makkelijker maakt.

Kennismaken met verschillende soorten landbouw

Vanuit Jong Leren Eten Flevoland is Nicolette van de Kamp één van de makelaars. Zij hielp mee met de realisatie van boerderijeducatie in de provincie. Nicolette: "Flevolanders zijn trots op hun platteland en bovendien is Flevoland een unieke landbouw provincie. Door voedseleducatie breng je de jonge Flevolander weer in verbinding met de voedselproducenten. Dat is zowel voor de boer, school als leerling een wederzijdse belevenis. Dankzij boerderijeducatie kunnen leerlingen kennis maken met de akkerbouw, fruitteelt, kassen en (melk)veehouderij. Dat is ook uniek aan onze provincie, dat we zoveel verschillende soorten landbouw hebben. Des te mooier is het als scholen kunnen kiezen bij welk boerenbedrijf ze willen langsgaan en daarin kunnen afwisselen."

Opzetten boerderijeducatienetwerk

De eerste stap naar het opzetten van een Flevoland breed boerderijeducatie netwerk werd gezet begin 2020. In de gemeentes Zeewolde, Urk, Dronten en Noordoostpolder bestonden nog geen educatieboerderijen. Daarom werden daar twee trainingen 'Belevend Leren' verzorgd, om boeren op te leiden.

JLE-makelaar Nicolette van der Kamp: "Uniek aan Flevoland is dat er zoveel verschillende soorten landbouw zijn. Dankzij het netwerk van educatieboeren in onze provincie, kunnen de jonge Flevolanders dit met eigen ogen zien en ervaren!"

Structurele borging boerderijeducatie

Nicolette: "Naast het opleiden van de educatieboer(innen, werd er parallel gewerkt aan de structurele borging van voedseleducatie binnen het Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) aanbod van elke gemeente, zodat scholen dit makkelijk kunnen vinden en gebruiken. Het lesmateriaal dat de boeren nodig hebben om de lessen vorm te geven, evenals het voedseleducatie aanbod op school, is ontwikkeld door IVN Flevoland en Stad&Natuur Almere. Dit gebeurde daarnaast met ondersteuning vanuit Jong Leren Eten en Duurzaam Door. “

“De implementatie en communicatie van Boerderijeducatie Flevoland gebeurt in samenwerking met de NDE organisatie, JLE en de Duurzaam Door partners. Ook de educatieboeren zelf krijgen hierin een belangrijke rol. Zij zijn o.a. actieve ambassadeurs. In september 2021 vond er bijvoorbeeld een flessencampagne plaats in samenwerking met IVN Flevoland. Boeren brachten persoonlijk naar alle scholen in de provincie een melkfles met bloembollen, om het lesaanbod  op een leuke manier onder de aandacht te brengen. “

 

Laagdrempelig qua kosten

Om boerderijeducatie ook qua kosten laagdrempelig aan te kunnen bieden aan scholen, is er een divers netwerk van meer dan 40 vrienden en sponsoren gevormd, die dit mooie initiatief financieel willen ondersteunen.  Zo krijgt het motto 'Samen sterk voor voedseleducatie Flevoland" steeds meer waarde!

Toekomstplannen

Nicolette: “De komende jaren ligt de focus op het versterken en borgen van het boerderijnetwerk Flevoland, maar ook een verkenning qua verbreding van het aanbod en / of de doelgroep staat op de agenda. Nu zijn de boerderijlessen voornamelijk gericht op het basisonderwijs, maar sommige educatieboeren hebben de ambitie om les te geven aan de kinderopvang of het voortgezet onderwijs.”

 

Het verhaal achter de Flevolandse pootaardappelen: op bezoek bij educatieboerin Jacobina.

Eén van de Flevolandse educatieboerinnen is Jacobina Hoekstra. Haar drijfveer om educatieboerin te worden? Het echte verhaal achter het eten laten zien. Jacobina en haar man Johan hebben een akkerbouwbedrijf met 100 hectare grond in de Noordoostpolder. Het bedrijf is voornamelijk gespecialiseerd in pootaardappelen. Alle basisschoolleerlingen die op bezoek komen, krijgen zodoende het avontuurlijke verhaal van de Flevolandse pootaardappel te horen die de hele wereld over reist.

Jacobina:”Veel leerlingen gaan naar huis toe met een glimlach op hun gezicht. Zo hebben we eens een groepje kinderen gehad die dolgraag een suikerbiet wilden meenemen naar huis, zodat ze aan hun ouders konden laten zien wat ze hadden geleerd. Dat is een mooie bijkomstigheid van dit werk. Door de enthousiaste ervaringen van de leerlingen, leren de ouders ook meer over de herkomst van het eten!”

Meer informatie over boerderijeducatie

Bijlage / Document Size
Boerderijeducatie Flevoland_mei 2022_0.pdf 2.65 MB