Jong Leren Eten Fryslan

Smakelijke Moestuinen
De Smakelijke Moestuinen is een breed opgezet voedings- en leefstijlprogramma voor kinder-opvangorganisaties en peuterspeelzalen. Jullie kunnen namelijk als kinderopvang of peuterspeel-zaal een grote rol spelen in het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon! Kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar ontwikkelen hun smaak. Het is dan ook van groot belang om kinderen van jongs af aan een gezond eetgedrag aan te leren.

Met het educatieprogramma Smakelijke Moestuinen ga je in moestuinbakken groenten kweken en oogsten en je organiseert activiteiten rondom het thema verse groente. De ouders en verzorgers betrek je en zo worden zij geholpen bij het creëren van een gezond voedingspatroon voor hun peuter.

Ga jij gebruik maken maken van het programma de Smakelijke Moestuin?
Dan krijg je het volgende aan materialen en ondersteuning:

Materialen
• een Smakelijke Moestuin bak, inclusief grond (16 vakken 1.30 x1.30 x0.28 m);
• een Smakelijke Moestuin pakket: gietertje, bamboestokken, schepje, netje, steeklabels;
• jaarlijks een zadenpakket met 16 soorten groenten;
• een Smakelijke Moestuin toolbox met diverse materialen, zoals een programmabeschrijving in de vorm van   een kalender, knutselwerkjes, informatie voor ouders en recepten;
• toegang tot de website Smakelijke Moestuinen met het programma en digitale materiaal.

Hulp en ondersteuning
• jaarlijks een bezoek van de moestuinman/vrouw voor advies rondom tuinieren;
• een helpdesk: per email en telefoon;
• digitale Smakelijke Moestuin nieuwsbrieven.

Wat wordt er van jullie kinderopvang of peuterspeelzaal verwacht?
• elke locatie tekent een samenwerkingsovereenkomst voor minimaal 3 jaar;
• elke locatie wijst één aanspreekpunt aan die verantwoordelijkheid is voor de uitvoering;
• elke locatie neemt deel aan een eenmalige introductiebijeenkomst Smakelijke Moestuin over het gebruik van het tuintje (met alle andere deelnemende locaties uit de buurt);
• op elke locatie wordt minimaal één keer per dag groenten aangeboden;
• elke locatie besteedt minimaal één keer per week aandacht aan een “groenten” activiteit van het programma (naast het tuinieren);
• elke locatie organiseert een workshop ‘Gezonde Voeding voor peuters’ voor pedagogisch medewerksters en ouders. Eventueel met ondersteuning van GGD Fryslân.

Kosten
Per locatie van de kinderopvang zijn de kosten voor het programma normaalgesproken in totaal 1350 euro voor drie jaar. Dit bedrag wordt in het eerste jaar betaald. Door cofinanciering vanuit het programma Jong Leren Eten en de Provincie Fryslân kunnen we het programma nu voor 750 euro (excl. btw) aanbieden met een contractduur van drie jaar**.

*Optioneel kunnen er extra Smakelijke Moestuin bakken besteld worden.
Kosten hiervoor zijn €225 per bak (inclusief grond, zaden en extra benodigdheden).
**Mocht je met meer dan 5 locaties in één keer willen starten kunnen we een extra korting bieden

Resultaten en ervaringen
De ervaringen van kinderdagverblijven die al langer met Smakelijke Moestuinen werken zijn heel positief!
Uit het evaluatierapport blijkt een toename in de kennis bij ouders en pedagogisch me-dewerkers over gezonde voeding met de focus op groenten. Daarnaast blijkt een toename in het eten van groenten en fruit door peuters.

Vragen en/of aanmelden?
Wil je meedoen met het programma Smakelijke Moestuin vanaf komend voorjaar (2019)? Dan kun je meedoen aan de vroeg-intekening. Voor aanmelden en vragen kun je contact opnemen met de Jong Leren Eten Makelaar Joline Cohen Tervaert.

Bijlage / Document Size
Flyer uitnodiging Smakelijke Moestuin - def.pdf 669.48 KB