Wietske Huismans

Contact Informatie

Telefoonnummer
038-4281661 / 06-23485744 

Ik werk als beleidsadviseur gezondheidsbevordering en Gezonde School Adviseur bij de GGD IJsselland. Ik vind vooral borging van Jong Leren Eten binnen de bestaande programma’s van belang. Ik steek vooral in op een gecombineerde aanpak, waarbij aandacht is voor educatie en aandacht voor sociale omgeving (leerkrachten, ouders) en fysieke omgeving (gezonde kantine of school- en moestuinen).

Lees meer over Jong Leren Eten activiteiten in Overijssel.