De schoolmoestuin is (weer) hot: interview met JLE Gelderland in lokale krant

Maandag, 8 maart 2021

Liefde voor de moestuin moet groeien om vanzelfsprekend te worden. Je kunt er dus beter maar zo vroeg mogelijk mee beginnen, als het kan al op de kinderopvang, basisschool of BSO.

Onderstaand artikel verscheen in De Gelderlander op 5 maart. 

In een moestuin kunnen kinderen zien hoe een zaadje zich tot plant ontwikkelt, hoe worteltjes groeien en tomaten langzaam roder kleuren. In zo'n tuin kunnen ze voelen, ruiken en proeven, en kunnen ze zelf aan de slag.

Jong Leren Eten, een landelijk initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in samenwerking met de ministeries van VWS en OCW maakt zich sterk voor structurele aandacht voor voedingseducatie in het onderwijs. Dat gaat over gezonde keuzes en bewuster eten voor en door kinderen. Moestuinieren is daar een belangrijk onderdeel van. Het programma biedt scholen en organisaties voor kinderopvang al vier jaar praktische ondersteuning bij het starten van een eigen moestuin. 

Moestuinen op scholen zitten in de lift, ziet ook Myriam van Tol, adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Noord- en Oost Gelderland. Ze is één van de Gelderse makelaars voor Jong Leren Eten en brengt lokale partijen op het gebied van groen en gezondheid bij elkaar die scholen kunnen helpen moestuinambities waar te maken. ,,Jaren geleden waren tuinen op scholen hot, daarna raakten ze een beetje in het slop. Maar ze zijn weer helemaal terug. Dat komt mede door corona. Het feit dat we meer tijd hebben en aandacht voor lokaal verbouwde producten groeit.”

"Zo’n les buiten is alleen maar goed, voor kinderen en hun leerkracht"

Myriam van Tol, GGD Noord- en Oost Gelderland

Een eigen moestuin leert kinderen dat groenten niet in de supermarkt groeien. Als onderdeel van het schoolplein draagt hij bovendien bij aan ervaringsgericht leren. Van Tol: ,,In de klas kun je prima vertellen over het belang van gezond eten. Maar wanneer kinderen groenten in hun moestuin zien groeien, als ze kunnen proeven en lekker met de handen in de grond mogen zitten, wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan wordt theorie die je wilt overbrengen praktijk, en blijft kennis hangen. Niet alleen educatie over gezond eten, ook taal- en rekenlessen kunnen prima in de moestuin worden gegeven. Zo’n les buiten is alleen maar goed, voor kinderen en hun leerkracht.”

Jong Leren Eten werkt nauw samen met lokale deskundigen om scholen te ondersteunen in groenonderwijs. De provincie Gelderland versterkt subsidie om op meer plekken groene schoolpleinen en schoolmoestuinen te creëren. Van Tol: ,,Scholen die met een moestuin willen beginnen, kunnen bovendien gebruik maken van Groene Handjes Gelderland, in de vorm van gratis advies dat we bieden. Dat kan gaan over het ontwerp of aanleg van de moestuin, training van leerkrachten maar ook meedenken over beheer op langere termijn. Want in schoolvakanties groeit alles in zo’n moestuin door. Het zou zonde zijn als het eerste enthousiasme stukloopt op gebrek aan overzicht, kennis en vaardigheden rond onderhoud van de tuin.”

Provincie