Jong Leren Eten Brabant en Klasseboeren slaan de handen ineen!

Donderdag, 20 december 2018

Klasseboeren on tour 2019

Jong Leren Eten Brabant gaat nog intensiever samenwerken met de organisatie Klasseboeren. We willen graag dat zoveel mogelijk scholen de Klasseboer gaan bezoeken, zodat kinderen met al hun zintuigen beleven waar ons eten vandaan komt. Daarom starten we vanaf voorjaar 2019 met ‘Klasseboer on tour’: een rondreis door Brabant waarbij we scholen en netwerkpartners uitnodigen om kennis te maken met de Klasseboer in de eigen regio.

We laten hen zien wat de Klasseboer kan betekenen voor de school en kinderen, hoe het past binnen het onderwijs en we gaan met elkaar in gesprek hoe we elkaar nog beter kunnen vinden en versterken als het gaat om voedseleducatie op scholen. De financiële ondersteuning via de subsidieregeling Lekker naar buiten! kan scholen helpen om een lokale Klasseboer te bezoeken, met onze grote wens natuurlijk dat scholen dit soort educatieve uitstapjes structureel gaan opnemen in hun onderwijsprogramma. Houd onze agenda in de gaten voor de Klasseboer on tour rondreis!

De Klasseboeren zijn boerenbedrijven vlakbij Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Oosterhout, Breda, Oss en Nijmegen die een veilige en interessante omgeving aanbieden voor leren in de praktijk. De agrarische ondernemers zijn didactisch goed onderlegd en bieden scholieren de kans om het boerderijleven te leren kennen. Leren door beleven! De Klasseboeren voldoen aan het kwaliteitssysteem voor boerderijeducatie en de aangeboden leerstof sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Voor meer informatie, kijk eens op: www.klasseboeren.nl

Provincie