Masterclass: Werken in het Voedsellandschap van morgen

Maandag, 24 juni 2019

Het werkveld rondom voedsel verandert. Dit roept vragen, ideeën, problemen, oplossingen, energie en breinbrekers op bij zowel bedrijfsleven, overheden, ngo’s als onderwijs, zoals “hoe gaat uw aandeel in de transitie er uitzien? Wat heeft u hiervoor nodig? Om wat voor werknemers staat u binnenkort te springen?” 
 
Aeres HBO Almere (opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid) en Aeres MBO Almere (Opleiding Food& Lifestyle) hebben het initiatief genomen om al deze actoren bijeen te brengen in een Masterclass. Middels een interactief programma met keynote sprekers, een paneldiscussie, bedrijfspitches en speedmeets tussen bedrijven-docenten-studenten is veel kennis en kunde uitgewisseld en zijn vele waardevolle gesprekken gevoerd en contacten gelegd. De gehele middag is bovendien vastgelegd op film, zodat ook een later stadium de kennis en innovatie vraagstukken een plek kunnen krijgen in het onderwijs.

Bekijk het filmpje hier. 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het Duurzaam Door project  “De Jeugd heeft de toekomst”, het programma Jong Leren Eten en het CoE project “Kennistransitie”.

Provincie