Flevoland

Eerst zee, nu land. Dát is Flevoland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden.

De Provincie Flevoland kent één GGD, dit is GGD Flevoland. IVN Flevoland voert de natuur- en milieueducatie (NME) functie uit voor scholen in de provincie, met uitzondering van de gemeente Almere waar Stad & Natuur deze NME-functie uitoefent. 

GGD Flevoland en IVN Flevoland werken gezamenlijk aan het project Jong Leren Eten. De makelaars hebben programma’s, projecten en activiteiten die van belang kunnen zijn voor Jong Leren Eten Flevoland in kaart gebracht. In de provincie Flevoland spelen DuurzaamDoor en de Gezonde School-aanpak een belangrijke rol. Lees meer >>

Wil je op de hoogte van de ontwikkelingen Jong Leren Eten Flevoland? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie:
Subsidieregeling Jong Leren Eten
Lees ook het nieuwsbericht over de subsidieregeling.

Jong Leren Eten organisaties in uw regio

Makelaars

Inspiratie uit uw regio

Agenda

Er volgt nog een agenda voor deze regio.

Nieuws