Train de Trainer programma 'Eetbare Natuur' in volle gang

Maandag, 11 februari 2019

Met ondersteuning van Jong Leren Eten heeft het Natuurpodium in Bergen op Zoom het train-de-trainer programma “Eetbare Natuur” kunnen ontwikkelen. In deze cursus leren volwassenen meer over de eetbare natuur en over het lesgeven aan kinderen. De hoofdthema’s zijn eetbare planten en kruiden in het bos, voedselbossen, stadmoestuinen, bijen en didactiek. Er worden experts ingezet als gastdocenten.

Op de Brabantse Wal is duurzame voedselvoorziening een belangrijk thema. De agrifood-sector ontwikkelt zich vanuit Steenbergen op steeds groter schaal, en daarnaast zijn er verschillende kleinschaliger initiatieven, zoals moestuinieren, op scholen, in buurten en bij horecagelegenheden. Het Natuurpodium krijgt vanuit haar netwerk steeds meer vragen over dit onderwerp en ontwikkelde deze training om de educatie over duurzame voedselvoorziening op een hoger plan te brengen.

Met getrainde vrijwilligers kan het Natuurpodium het thema voedsel een prominente plek geven in hun educatieve programma (gericht op 4 – 14 jarigen), en beter inspelen op de behoefte van ondernemers, overheden en onderwijs om samen met dit onderwerp bezig te zijn.

Op 28 oktober ging de groep deelnemers (20) met een wildplukster het bos in om te inventariseren welke eetbare gewassen er groeien in de omgeving van het Natuurpodium.

Op 25 november heeft een boswachter verteld over de aanleg en onderhoud van een voedselbos.  

Op 13 januari was er een gastles van een imker die uitleg gaf dat de honingbij slechts één van de ruim 300 bijensoorten is, en wat de wilde bijen nodig hebben aan leefgebied en voedsel.

Op de agenda staan nog een les over stadsmoestuinieren (24 februari) en de voorjaarinventarisatie in het bos (7 april).

Bij aanvang van iedere les blikken de deelnemers samen met het Natuurpodium terug op de vorige les, en wordt besproken hoe je de informatie van de expert kunt omzetten in een leuke les voor kinderen.  

Provincie