Veel animo voor vergroenen schoolpleinen in Brabant

Maandag, 3 december 2018

Brabantse scholen maken massaal gebruik van de subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken, het ‘vergroenen’ van schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot € 3,5 miljoen; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. Lees meer >>

 

Provincie