Vijftien Klasseboeren in Zeeland

Woensdag, 31 oktober 2018

ZLTO start dit najaar met de oprichting van een groep met vijftien Klasseboeren in Zeeland. Zeven vragen over Klasseboeren aan Maja van Putte, projectleider Klasseboeren in Zeeland.

Wat zijn Klasseboeren?
‘Boerenbedrijven die gecertificeerd zijn om in een veilige en interessante omgeving basisschoolleerlingen van alles te leren over de agrarische sector in de praktijk.’

Wat is het verschil met boeren die nu al schoolklassen op hun bedrijf ontvangen?
‘Klasseboeren hebben een cursus gevolgd om beter onderwijs te kunnen geven. Zij krijgen lesmateriaal en maken collectief afspraken met scholen, bijvoorbeeld over vergoedingen.’

Is er behoefte in Zeeland aan meer en betere boerderijeducatie?
‘Over het algemeen groeit de maatschappelijke behoefte om inzicht te krijgen in de agrarische sector en specifiek waar ons eten vandaan komt. Bovendien krijgen we signalen van boeren die klassen op hun bedrijf ontvangen en het graag wat professioneler willen aanpakken.’

De Zeeuwse partners in het project ontvangen een subsidie van de provincie. Waarom?
‘Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met het boerenbedrijf en zijn producten. Om dit samen met de scholen te realiseren, heeft de provincie een bedrag ter beschikking gesteld om Klasseboeren in Zeeland op te richten.’

ZLTO is projectleider. Hoe gaat u dat aanpakken?
‘In november houden we een bijeenkomst voor ondernemers die geïnteresseerd zijn om als Klasseboer aan de slag te gaan en zij die zich willen professionaliseren in boerderijeducatie.’

Kan iedereen zich opgeven als Klasseboer?
‘In principe wel, maar het moet wel bij je passen en het bedrijf moet erop zijn ingericht. Daarnaast streven we naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren.’

Hoeveel Klasseboeren zijn er nodig om de Zeeuwse basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de praktijk op de boerderij?
‘We willen starten met een groep van ongeveer vijftien Klasseboeren. Het is de verwachting dat zo’n veertig verschillende scholen en drieduizend kinderen de aangesloten boerderijen zullen bezoeken.’

Vragen?
Neem contact op met Maja van Putte.

 

Provincie