Voedselbossen in het groenonderwijs

Vrijdag, 4 januari 2019

Nieuw project gestart om kennis over voedselbossen in het reguliere onderwijs op te nemen
Elk jaar studeren vele studenten af aan groenopleidingen in Zuid-Nederland. De Brabantse Milieufederatie vindt het belangrijk dat deze studenten kennismaken met voedselbossen en agroforestry als duurzame vorm van landbouw. Daarom is de BMF samen met FoodUp! en het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving een project gestart om kennis over voedselbossen in het reguliere onderwijs op te nemen. Onderwijspartners zijn CitaVerde College, Helicon, Has Hogeschool en Van Hall Larenstein. Met medewerking van Bosgroepen Zuid, Stichting Phien en Waterschap De Dommel.

De studenten onderzoeken onder andere de juridische beperkingen bij het aanleggen van een voedselbos. Ze maken een stappenplan voor beginnende voedselbosbouwers waarin alle regels en plichten zijn opgenomen. In Brabant kunnen studenten stagelopen bij het voedselbos van Den Food Bosch en het Bont Voedselbos.

Provincie