Landelijke HBO-challenge Zero Food Waste van start!

Donderdag, 22 september 2022

In de Verspillingsvrije Week, op 13 september 2022, was de kick off van de allereerste landelijke HBO-challenge Zero Food Waste. Bij hogeschool HAS in Den Bosch was een bruisende bijeenkomst met ruim 100 studenten van zeven verschillende hogescholen en 35 docenten, partnerorganisaties en ondernemers. Deze studenten gaan van september 2022 tot februari 2023 meedoen aan een cyclus van masterclasses en werken aan small en big challenges. Deelnemers aan de Big Challenge werken met een onderzoeksopdracht van bedrijven en instellingen toe naar de finale in maart ’23.

Waarom deze challenge?

Het thema Tegengaan Voedselverspilling krijgt binnen hogescholen steeds meer aandacht. Niet alleen vanuit de reguliere Food-opleidingen, maar ook vanuit opleidingen zoals Food Innovation, Business Studies, Docentenopleiding, Food & Lifestyle. Lector Antien Zuidberg (HAS) heeft de formule bedacht en is projectleider.

Het is een belangrijk thema dat studenten aanspreekt. We weten dat wereldwijd maar liefst een derde van al het geproduceerde voedsel wordt verspild! We weten ook dat we in Nederland per persoon jaarlijks zo’n 35 kilo voedsel weggooien. Zonde van de grondstoffen, het water dat er voor gebruikt is en de CO2-uitstoot die ermee samenhangt. Dit ervaren jongeren ook. Bovendien is het een thema waar iedereen een eigen persoonlijke bijdrage aan kan leveren. Binnen het HBO werken jongeren graag met onderzoeksopdrachten: de small en big challenges. Zo worden ze uitgedaagd om maximaal mee te denken en te doen aan het tegengaan van voedselverspilling. 

 

Inzet Jong Leren Eten, samen met Regio Foodvalley

Binnen Jong Leren Eten en haar partners is veel kennis en ervaring verzameld over voedselverspilling, het voorkomen ervan, het hergebruik en het creëren van nieuw, waardevol voedsel. Samen met het onderwijs en met ondernemers wordt steeds gezocht naar nieuwe kansen om de voedselketens gesloten te krijgen. Niets hoeft weggegooid te worden, al het restvoedsel kan een ‘nieuw leven’ krijgen. Die kennis is ook ingezet bij deze HBO-challenge Zero Food Waste. Jong Leren Eten-Gelderland heeft actief bijgedragen aan de voorbereidingen van de kickoff en de werving van de hogescholen.

Ook ondernemers zijn betrokken. Bedrijf Bakkersgrondstof heeft een onderzoeksvraag ingebracht voor de Big Challenge. Christian Weij, van Smaakpark Ede, neemt deel in de jury van de Big Challenge. Scholen uit Gelderland die participeren zijn: Aeres Hogeschool Wageningen, Van Hall-Larenstein en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

 

Finale in maart 2023

De finale van de Zero Food Waste Challenge vindt plaats in maart 2023. Hou de website in de gaten. We zijn benieuwd welke suggesties, oplossingen en innovaties de studenten gaan presenteren!