Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’  kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

  1. Moestuinieren
  2. Koken
  3. Excursie of gastles op het gebied van voeding 

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden.

Doelgroepen
De stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! onderscheidt twee doelgroepen namelijk: kinderopvang (ko/ bso) en scholen (po/ sbo, vo/vso en mbo):

  • KINDEROPVANG: de beschikbare stimuleringsbijdrage voor de kinderopvang is vier jaar lang elk jaar ruim 56.000 Euro. De stimuleringsbijdrage is per coach Gezonde Kinderopvang maximaal €550. Het aanvraagproces verloopt via de website van Gezonde Kinderopvang.
     
  • SCHOLEN: Elk schooljaar is er € 630.000 beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 aanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal € 2.000 aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.

Selecteer hieronder jouw doelgroep voor verdere instructies om de stimuleringsbijdrage aan te vragen.