Wat is Jong Leren Eten?

Binnen het Jong Leren Eten programma werken rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen.
Het doel? In de periode 2017 t/m 2020 kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier)

Samenwerkingspartners

https://www.jonglereneten.nl/partners