Aan de slag met subsidie Lekker naar buiten!

Vrijdag, 27 november 2020

Begin november hebben alle po-, vo- en mbo-scholen die meededen aan de derde ronde van de Lekker naar Buiten!-subsidie, bericht gekregen over de status van hun aanvraag. In totaal hebben 641 scholen de subsidie ontvangen en werden er 255 aanvragen afgewezen.  

Per schooljaar is een beperkt bedrag beschikbaar. Daarom wordt er aan de hand van selectiecriteria getoetst welke scholen de subsidie toegekend krijgen. Voor 2020 werd het beschikbare budget door het Ministerie van LNV flink opgehoogd. Zodoende konden er in totaal 641 scholen aan de slag met de subsidie, bijna een verdubbeling t.o.v. de voorafgaande jaren. De Lekker naar Buiten!-subsidie voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt verdeeld:

  • 24 MBO schoollocaties
  • 163 VO/VSO scholen
  • 454 PO/SBO scholen.

De meeste aanvragen voor subsidie kwamen binnen voor de basisscholen. Om een evenwichtige spreiding te hebben tussen de verschillende onderwijsniveaus, werden er voor de basisschool 255 aanvragen afgewezen. Het goede nieuws is dat scholen begin september 2021 opnieuw een aanvraag kunnen doen (ronde 4: schooljaar 2021-2022). Scholen die de Lekker naar Buiten!-subsidie al eens ontvingen, kunnen niet nogmaals meedoen.

Aan de slag met duurzame en gezonde voeding

Het doel van de regeling is ervoor zorgen dat scholen eropuit gaan en in de praktijk kennismaken met duurzame en gezonde voeding. De subsidie is voor drie hoofdactiviteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal € 2000 beschikbaar. In elke provincie/regio zijn de Jong Leren Eten-makelaars en de Gezonde School Adviseurs (GSA’s) bekend met de mogelijkheden om voedingsactiviteiten aan te bieden. Scholen die vragen hebben kunnen terecht op de website van Jong Leren Eten. Daar staat de regeling uitgelegd en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

Aanwijzing voor scholen i.v.m. corona
De activiteiten in het kader van de subsidie Jong Leren Eten kunnen nog het gehele schooljaar 2020-2021 uitgevoerd worden. Het enige wat we aan scholen vragen is om wel alvast in Mijngezondeschool.nl aan te geven wélke activiteiten dit zijn.
We begrijpen dat dit i.v.m. corona lastig te voorspellen is wanneer deze activiteiten zullen gaan plaatsvinden. Mocht een activiteit/excursie niet kunnen doorgaan doordat de gastdocenten niet welkom zijn in de school, wellicht is er buiten wel iets mogelijk. Jullie hebben zelf de vrijheid om daarin plannen te maken. Of misschien is het -door de activiteit een beetje anders in te vullen- toch mogelijk om de leerlingen ervaringen op te laten doen op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Dat is het doel van deze subsidieregeling. 

Kortom, er wordt geen uitstel meer verleend voor de activiteiten, dus plan ze vooral in! Maar er is veel vrijheid in de keuze van activiteiten. Je mag dus afwijken van wat je (nu) oorspronkelijk aangeeft, als het maar om voedseleducatie gaat. Je kunt bij de ‘verantwoording’ die achteraf plaatsvindt aangeven dat je alternatieve activiteiten hebt uitgevoerd. Vergeet daarbij niet om foto’s te maken, want het uploaden van een foto is ook onderdeel van de verantwoording. Uiteindelijk vragen we scholen om uiterlijk 30 juni 2021 de verantwoording in te dienen.