Zuid-Holland

Voedsel is een belangrijk economisch product in Zuid-Holland. In de voedseltransitie staat Zuid-Holland voor grootse opgaven. Als voedsel in de toekomst steeds meer lokaal/regionaal wordt geproduceerd, staat grondgebruik en/of export flink onder druk. Tegelijkertijd houdt er een groot aandeel van de ruim 3,6 miljoen inwoners een minder gezonde eet- en leefstijl op na, waardoor gezondheidsproblemen groot zijn.

De opgaven in Zuid-Holland in de realisatie van de doelstellingen van Jong Leren Eten zijn groots en complex. Groots vanwege de omvang in aantallen inwoners, onderwijsinstellingen en diversiteit aan culturen. Complex vanwege de bestuurlijke drukte, het onoverzichtelijke en onsamenhangende werkveld van organisaties die zich bezighouden met NME, duurzaamheid, gezondheid en voedseleducatie. Lees meer >>

Voedseleducatie Zuid-Holland 
We hebben in Zuid-Holland een heel netwerk opgebouwd en contacten opgedaan met partijen en instanties die zich bezighouden met voedseleducatie. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met de Jong Leren Eten Makelaars Zuid-Holland.

Lekker naar buiten! 
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie:
Subsidieregeling Jong Leren Eten

Inspiratie

Nieuws

Makelaars

Jong Leren Eten organisaties

Legenda

Educatieboer
Gezonde school/ Kinderopvang
Kinderboerderij
GGD
JOGG-Gemeente
NME, Educatieve moestuin
Overig