Gebruik het vernieuwde leerplankader Voeding om voedingseducatie structureel te behandelen

Donderdag, 12 januari 2023

Voor jongeren is het steeds belangrijker om voedselvaardig te zijn: te beschikken over kennis en vaardigheden die het mogelijk maken om te kiezen voor gezond en duurzaam. Nu en in de toekomst. Ze worden op elke straathoek geconfronteerd met ongezonde verleidingen, die vaak ook goedkoper zijn dan gezonde producten. Daarnaast wordt de impact van ons voedingspatroon op het milieu steeds zichtbaarder. Om deze uitdagingen te trotseren is het leerplankader voeding door het Voedingscentrum en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO geactualiseerd.

Op basis van de doorlopende leerlijn heeft SLO samen met het Voedingscentrum het leerplankader Voeding (pdf) ontwikkeld. Dit leerplankader biedt uitkomst voor ontwikkelaars van leermiddelen en scholen bij het vormgeven van programma's en leerplannen over voeding. Het biedt handvatten om voedseleducatie structureel te behandelen tijdens de verschillende leeftijdsfases van een kind.

In het leerplankader staat per leeftijdsgroep aangegeven over welke kennis zij moeten beschikken als het gaat om gezonde en duurzame voeding. Door de inhoud zo veel mogelijk te laten aansluiten op het leerplankader Voeding zorg je voor leermiddelen die inhoudelijk aansluiten op de landelijke kerndoelen.

Hoe gebruik je het?

Het leerplankader voeding biedt uitkomst voor ontwikkelaars van leermiddelen en scholen bij het vormgeven van programma’s en leerplannen over voeding. Het biedt handvatten om voedseleducatie structureel te behandelen tijdens de verschillende leeftijdsfases van een kind. Per leeftijdsgroep staat aangegeven over welke kennis zij moeten beschikken als het gaat om gezonde en duurzame voeding. Door de inhoud zo veel mogelijk te laten aansluiten op het leerplankader Voeding zorg je voor leermiddelen die inhoudelijk aansluiten op de landelijke kerndoelen. Kwalitatief goede interventies kunnen door scholen worden ingezet binnen de Gezonde School aanpak.

Aan de slag

Wil je meer weten over het leerplankader, bekijk dan de webpagina. Heb je vragen aan het Voedingscentrum hoe je het leerplankader kan gebruiken om jouw educatiematerialen te verbeteren? Neem dan contact met hen op. Mail: professionals@voedingscentrum.nl of bel maandag tussen 13.00 en 17.00 of donderdag tussen 10.00 en 13.00 naar 070-306 88 10.

Bijlage / Document Size
Leerplankader Voeding SLO_2023.pdf 586.29 kB