Lekker naar Buiten subsidie voor SCHOLEN is open!

Groen vink
Woensdag, 9 september 2020

Vanaf dinsdag 1 september staat de ‘Lekker naar buiten’ subsidieregeling van Jong Leren Eten voor scholen weer open. Alle scholen in het primair, voorgezet en middelbaar beroeps-onderwijs kunnen een aanvraag voor de subsidie indienen. Met de subsidie kun je als school gaan moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een maximum bedrag van €2.000 beschikbaar.

“Met deze subsidie willen we kinderen en jongeren leren om gezonde en duurzame keuzes te maken rond voeding”, zegt programmacoördinator Ellen Leussink van Jong Leren Eten. “Belangrijk is dat scholen erop uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk hierbij aan les op een boerderij, de aanleg van een eigen moestuin of een kookworkshop. De subsidie kun je dan inzetten voor het inhuren van een gastdocent, materiaal voor een moestuin, ingrediënten voor een kookles of voor entreegeld bij een bezoek aan een kas of molenaar.”

Spelregels 2020
Van 1 t/m 30 september kunnen scholen hun belangstelling voor de subsidie kenbaar maken. Dit gaat via www.mijngezondeschool.nl. Scholen die in het schooljaar 2018-2019 of 2019-2020 de subsidie ontvingen zijn uitgesloten van deelname, zodat zo veel mogelijk scholen een kans maken op subsidie. Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO en scholen voor special onderwijs (so en vso) maken extra kans op toewijzing van de subsidie. Ook wordt er rekening gehouden met een goede verdeling over de 12 provincies en de onderwijssectoren po, vo en mbo. Medio oktober horen scholen of ze de subsidie krijgen. Daarna kiezen de scholen die subsidie toegewezen hebben gekregen, hun activiteiten uit. Deze moeten dan uiterlijk 30 juni 2021 zijn uitgevoerd en verantwoord.

N.B.: Scholen die subsidie ontvingen voor de tweede ronde (schooljaar 2019-2020), mogen deze vanwege de Corona-maatregelen ook gebruiken in schooljaar 2020-2021. Ook zij moeten hun subsidie uiterlijk 30 juni 2021 hebben uitgevoerd en verantwoord. De scholen die het betreft zijn hierover via e-mail geïnformeerd.

Gezonde School
De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats in samenwerking met het programma Gezonde School. Met een account op Mijngezondeschool.nl kunnen scholen onder meer de subsidie Jong Leren Eten. Scholen kunnen de subsidie ook gebruiken als opstapje om structureel en planmatig te gaan werken aan een gezonde leefstijl via de Gezonde School-aanpak.

Meer informatie