Vier jaar Jong Leren Eten gebundeld in een magazine en 12 regiokaternen!

Maandag, 26 oktober 2020

Het programma Jong Leren Eten bestaat in 2021 vier jaar! Om dat te vieren zijn de behaalde resultaten samengevat in een feestelijk magazine. Voor alle provincies zijn er daarnaast aparte katernen gemaakt, waarin de regionale hoogtepunten zijn uitgelicht. Met dit magazine wordt ook direct een vervolg aangekondigd :Jong Leren Eten 2021 - 2024. 

Hoogleraar en voedingsexpert Jaap Seidell is voorzitter van de programmaraad van Jong Leren Eten. Seidell: “Met de komst van Jong Leren Eten in 2017 is er meer structuur en samenwerking gekomen rond voedseleducatie. In iedere provincie zijn er twee makelaars aan de slag gegaan. Deze personen zijn werkzaam in de duurzaamheidssector (NME of IVN Natuureducatie)  en de gezondheidssector (GGD). Mede door hun inzet kan er nu steeds beter een passend aanbod richting scholen gaan. In de afgelopen vier jaar is er meer gebeurd dan in de zestien jaar ervoor.”

Hoogleraar Jaap Seidell: "Ieder kind heeft recht op goede voedseleducatie, als overheid moet je dat centraal aansturen en faciliteren. "

Stakeholders, netwerken en jaarlijkse subsidie

Bij de start van Jong Leren Eten werkten het programmabureau en de makelaars samen met zo’n 80 stakeholders om de doelstellingen te realiseren. In 2020 is dit aantal opgelopen tot meer dan 2900. In diverse provincies zijn er daarnaast netwerken met educatieboeren  en moestuincoaches tot stand gekomen en zijn er groene schoolpleinen aangelegd waar kunnen kinderen moestuinieren. Ook de jaarlijkse Lekker naar Buiten!-subsidie vindt goed zijn weg naar  kinderopvangcentra en scholen (primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs). Jaarlijks is er €800.000 beschikbaar, waarmee ongeveer 400 subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen worden. De interesse voor ervaringsgerichte activiteiten neemt toe, zelfs in coronatijd.

Waar gaat het magazine over?

Het magazine geeft een goed beeld van hoe diverse partijen in Nederland aan de slag zijn gegaan met voedseleducatie. Alle onderwijsniveaus komen aan bod, maar ook de diverse onderdelen van voedseleducatie, zoals koken, moestuinieren en boerderijbezoek. Om dit te illustreren zijn de best gelezen praktijkverhalen van onze website als artikel opgenomen, maar ook interviews met o.a. hoogleraar Jaap Seidell en kinderarts Koen Joosten. Daarnaast zijn er tips opgenomen voor gemeenten en provincies hoe zij ambities rond voedseleducatie vorm kunnen geven. Daarmee is het magazine interessant voor beleidsmedewerkers, schoolbesturen en andere geïnteresseerden die aan de slag willen met (onderdelen van) voedseleducatie.