Wetenschappelijk onderzoek bevestigt: Spoony’s Gezonde Smikkelweken ook op basisscholen een groot succes

Woensdag, 7 februari 2024

Met trots kondigt Spoony aan dat recent wetenschappelijk onderzoek het succes van de Gezonde Smikkelweken op basisscholen bevestigt. Dit onderzoek is gefinancierd door Jong Leren Eten en uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. De resultaten  laten zien dat het ervaringsgerichte voedseleducatieprogramma succesvol is ontvangen op basisscholen. Hiervoor werd een pilot uitgevoerd op 210 basisscholen in kwetsbare wijken. Nagenoeg alle leerkrachten waren positief over de Gezonde Smikkelweken, met name over de organisatie en uitvoerbaarheid en dat het passend en geschikt is voor de leerlingen. 

De Gezonde Smikkelweken is een initiatief van Stichting Spoony. Een recordaantal van 120.000 kinderen ging afgelopen zomer op groenteavontuur, hieronder vielen voor het eerst ook basisschoolleerlingen. Met steun van Stichting Goeie Grutten is een Gezonde Smikkelweken lespakket ontwikkeld speciaal voor kinderen in groep vier tot en met zeven. Maar liefst zevenhonderd klassen op ruim tweehonderd basisscholen, bijna allemaal in wijken waar kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken wat betreft gezonde voeding deden mee. Zij ontvingen een lespakket waarmee leerkrachten samen met de leerlingen drie weken lang spelenderwijs aan de slag konden met het leren over, ontdekken, proeven en klaar maken van groente.

Leerkrachten en leerlingen heel enthousiast 
Het onderzoek is gefinancierd door Jong Leren Eten en uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. De onderzoeksresultaten laten zien dat de kinderen volgens de leerkrachten heel enthousiast waren en dat het programma passend en geschikt was. Spoony levert alles wat er nodig is in de klas en het lesmateriaal is zo gemaakt dat leerkrachten het zelfstandig in hun klas in kunnen zetten. Uit de vragenlijst komt naar voren dat 91% van de leerkrachten het programma goed uitvoerbaar vond en 81% het makkelijk in hun dagelijkse werkzaamheden kon inpassen. 

De diversiteit aan activiteiten, waaronder kooklessen met verrassende ingrediënten. zoals zwarte bonen in chocospread en het maken van hummus, werd positief ontvangen door de meeste leerkrachten en leerlingen. Bijna alle leerkrachten vonden het programma goed aansluiten op de leeftijd, het kennisniveau en de belevingswereld van de kinderen (respectievelijk door 92%, 89% en 86%). Op de aansluiting van het programma op de culturele achtergronden van de leerlingen kan nog verder doorontwikkeld worden, evenals het betrekken van de ouders bij de activiteiten op school en daarmee het slaan van een brug naar de eetcultuur thuis. Hoe dat het beste vorm kan krijgen heeft de pilot nog niet uitgewezen.

Smaaklessen
De meeste leerkrachten (95%) gaven aan het onderwerp gezonde voeding zelf ook heel belangrijk te vinden, waardoor de leerkrachten er zelf ook graag mee aan de slag gingen. Voor het lesmateriaal is ook een samenwerking gestart met het programma Smaaklessen, zodat op diverse thema's een verdiepend programma aangeboden kon worden. Leerkrachten die het lesprogramma Smaaklessen al eerder hadden ingezet, gaven aan dat dit een verrijking was.

Winst gezonde Innovatie Award
Een bijkomende bevestiging voor het succes van het Gezonde Smikkelweken lesprogramma is de recente toekenning van de Gezonde Innovatie Award, uitgeloofd door Foodlog en Foodpersonality. Het voedseleducatieprogramma won de derde plaats in de consumentencategorie. Deze erkenning onderstreept de innovatieve aanpak van Spoony in het bevorderen van gezonde eetgewoonten bij kinderen en bevestigt de positieve impact die het programma heeft op de doelgroep. 

Wil jij partner worden van de Gezonde Smikkelweken of in 2024 meedoen als bso of school? Vul het interesseformulier in.

Lees hier het hele onderzoeksrapport