Zet in je agenda: Week van de Schooltuin in april 2024!

Donderdag, 14 september 2023

Ook volgend jaar kun je met ons een week lang volop de schijnwerpers zetten op het schooltuinieren. De Week van de Schooltuin vindt plaats van 8 tot en met 12 april 2024. In deze week is op 9 april ook de jaarlijkse Buitenlesdag gepland. Een ideaal moment om op aan te haken en lekker met leerlingen de schooltuin in te gaan. 

Deze Week is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. De organisatie is in volle gang. Begin volgend jaar kun je laten weten of je (weer) meedoet. 

Gouden Wortel voor gemeentes

Ben jij van plan om jouw gemeente te nomineren voor de Gouden Wortel? Dat kan door een enthousiaste vlog van maximaal 3 minuten te maken. Daarvoor kun je nu in het oogstseizoen en het nog groen is in jouw schooltuin al opnamen maken. Laat in elk geval een wethouder vertellen waarom en op welke manier de gemeente het schooltuinieren ondersteunt. Ook een schooldirectie, leerkracht en ondersteuner (een moestuincoach of NME’er) kun je aan het woord laten. Bedenk: de vlog is ook een oproep aan andere gemeenten om schooltuinieren te ondersteunen. Lees de voorwaarden en bekijk de voorgaande winnaars.