Lekker naar Buiten!-bijdrage scholen aan te vragen vanaf 4 maart t/m 15 april

Maandag, 4 maart 2024

Vanaf 4 maart tot en met 15 april staat de Lekker naar Buiten! stimuleringsbijdrage voor scholen weer open. Alle scholen in het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. Met de bijdrage van €2000 kun je als school gaan moestuinieren, koken of een excursie organiseren op het gebied van voeding.

“Met deze bijdrage willen we bereiken dat kinderen en jongeren leren om gezonde en duurzame keuzes te maken rond voeding”, vertelt programmacoördinator Annette de Vries van Jong Leren Eten. “Belangrijk is dat scholen erop uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk hierbij aan les op een boerderij, de aanleg van een eigen moestuin of een kookworkshop. De bijdrage kun je inzetten voor bijvoorbeeld het inhuren van een gastdocent, materiaal voor een moestuin, ingrediënten voor een kookles of voor entreegeld bij een bezoek aan een kas of molenaar.” 

Praktische informatie

Van 4 maart t/m 15 april kunnen scholen op de inschrijfpagina van de Gezonde School hun interesse voor de bijdrage registreren. Of een school de bijdrage krijgt toegekend, hangt af van hoe groot de interesse is en of een school de bijdrage al eerder heeft gehad. Bij over-inschrijving gelden selectiecriteria en scholen die de bijdrage nog niet eerder ontvingen krijgen voorrang. Medio mei 2024 ontvangen alle scholen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt per mail bericht of zij de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten toegekend krijgen of niet.

Alle informatie vind je hier. Klik door naar de pagina van jouw onderwijssector: po, vo, mbo. 

Waarvoor kun je de bijdrage gebruiken?

Het bedrag van de stimuleringsbijdrage is per schoollocatie €2000. Een scholengemeenschap met meerdere scholen kan tot €10.000 aanvragen. De bijdrage is bedoeld voor drie soorten activiteiten die allemaal aan voeding gekoppeld zijn: moestuinieren, koken of een excursie/gastles. Hij mag ook worden gebruikt voor ondersteunende middelen voor deze activiteiten. Denk aan eventuele entreekosten en ondersteunende materialen zoals kookgerei, boodschappen en voor lesmateriaal. Per onderdeel is een maximumbedrag beschikbaar en je mag activiteiten uit de drie onderdelen combineren. De bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten. Mocht je geld overhouden op een onderdeel, dan verwachten wij dat de school dat restant besteedt aan andere activiteiten op het gebied van gezonde en duurzame voeding (voedingseducatie). Bekijk de activiteitenmatrix onderaan deze pagina voor meer uitleg rond de besteding of lees onze Q&A.

Samenwerking met het programma Gezonde School

De uitvoering van de stimuleringsregeling vindt plaats in samenwerking met het programma Gezonde School. Scholen kunnen de bijdrage ook gebruiken als opstapje om structureel en planmatig te gaan werken aan een gezonde leefstijl via de Gezonde School-aanpak.

Hoe hebben andere scholen de Lekker naar Buiten!-bijdrage ingezet?

  • Het Hondsrug College in Emmen betaalde met de bijdrage de materialen voor de aquaponics systemen zoals aquaria, stellagebuizen, vissen, pompjes en pvc-buizen. Daarnaast werd uit de bijdrage ondernemer Denis betaald voor zijn gastles over aquaponics systemen. Lees hier het hele verhaal.
  • Speciaal voortgezet praktijkonderwijs Aloysius in Nijmegen, locatie Aventurijn, heeft met de Lekker naar Buiten!-bijdrage een kippenhok gebouwd. Hierin werden eieren uitgebroed onder een broedmachine, zodat de leerlingen betrokken waren bij het proces van ei, kuiken en kip. Daarnaast heeft de school een zogenaamde belevenistuin en moestuin aangelegd. Lees hier verder.
  • OBS Hannie Schaft in Zandvoort gebruikte de bijdrage om met de leerlingen een Keuringsdienst van Waren na te spelen. De leerlingen gingen op bezoek in een strandtent, die was omgetoverd tot een voedselparadijs. Er waren verschillende ‘eilandjes’, waar ze iets konden proeven, zoals verschillende soorten groenten en bio sapjes. Lees hier verder.
  • Speciaal (basis)onderwijsscholen Het Mozaïek en de Anne Flokstraschool in Zutphen gebruikten de bijdrage voor materialen voor het moestuinieren (o.a. moestuinbakken) en koken. Lees het hele verhaal hier.
  • Basisschool Triangel in het Limburgse Linne organiseerde met de bijdrage verschillende activiteiten, zoals; klassenlunches, een kasproject en een excursie naar een boerderij. Lees verder.

Provinciale bestedingsmogelijkheden bijdrage

Heb je hulp nodig bij de bestedingsmogelijkheden van de bijdrage in jouw regio? Bezoek dan de regiopagina van jouw provincie. Je vindt hier de zogenaamde 'menukaarten' waar overzichtelijk wordt gemaakt welke activiteiten er in jouw provincie zijn rond voedseleducatie. Daarnaast vind je ook de poule met moestuincoaches op de regiopagina's.

Bijlage / Document Size
Activiteitenmatrix_versie feb 2023_4.pdf 697.09 kB