Lekker naar Buiten!-bijdrage toegekend aan 501 schoollocaties

Woensdag, 5 juni 2024

Scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en mbo(middelbaar beroepsonderwijs) vroegen afgelopen weken in grote getale één of meerdere stimuleringsregelingen van Gezonde School aan. Eén hiervan was de Lekker naar Buiten!-bijdrage. De interesse hiervoor was erg groot, waardoor er selectiecriteria werden toegepast. 501 schoollocaties kregen deze bijdrage uiteindelijk toegekend. 

Overzicht toekenning

De Lekker naar Buiten!-bijdrage  is aan 501 schoollocaties toegekend:

  • 402 schoollocaties in het primair en gespecialiseerd onderwijs. 
  • 80 in het voortgezet en gespecialiseerd onderwijs.

Zonder bijdrage aan de slag met voedseleducatie

Is de Lekker naar Buiten!-bijdrage niet toegekend aan jouw school dit jaar? Dan kun je ook op andere manieren aan de slag met voedseleducatie. In iedere provincie zijn er zogenaamde 'menukaarten' beschikbaar, waarop je in één oogopslag kunt zien wat je bij jouw school in de buurt kunt doen aan voedseleducatie; zowel gastlessen, excursies als lesmaterialen. Daarnaast zijn er veel gratis erkende lesmaterialen beschikbaar die je eveneens kunt gebruiken. 

Heb je alsnog vragen? Neem dan contact op met de Jong Leren Eten contactpersonen (makelaars) in jouw provincie

 

Blijvend werken aan gezonde leefstijl

Scholen die aan de slag gaan met de Lekker naar Buiten!-bijdrage, kunnen vervolgens eenvoudig de stap zetten naar een structurele aanpak rond gezondheid.  “Met Jong Leren Eten is de eerste stap naar de Gezonde School-aanpak eigenlijk al gezet”, vertelt Gezonde School-adviseur Elsbeth Schipper. “Daarom stimuleren we Jong Leren Eten-scholen om nu ook aan de slag te gaan met de Gezonde School- aanpak.” Met ‘we’ doelt Elsbeth op haarzelf en haar collega’s in Groningen. Zij benaderen scholen die mee hebben gedaan aan Jong Leren Eten én meer willen weten van Gezonde School.

Met Jong Leren Eten besteed je eenmalig via de Lekker naar Buiten!-bijdrage aandacht aan gezonde en duurzame voeding met een activiteit rond koken, moestuinieren of een bezoek aan een boer of de voedselverwerkende industrie. Elsbeth: “Leerlingen en studenten willen graag aan de slag met bijvoorbeeld Smaaklessen, een moestuin of bezoek aan een educatieboerderij. Maar om blijvend effect te hebben, is het nodig dat een thema niet alleen terugkomt in de lessen, maar ook in de schoolomgeving, in het beleid en in signalering. Die integrale aanpak is de kracht van de Gezonde school-aanpak."

>>> Lees hier verder over de Gezonde School-aanpak.

logo Lekker naar Buiten bijdrage