Utrecht

Als makelaars zijn wij de wegwijzer en aanjager in de provincie Utrecht. We brengen voedselinitiatieven in beeld, brengen ze samen en verbinden partijen aan elkaar. We brengen verbindingen tot stand tussen vraag & aanbod, tussen gezondheids- en duurzaamheidsinitiatieven. Met als doel kinderen & jongeren van 0 -18 jaar bewuster met voeding om te leren gaan. Door te leren over groenten, fruit, vlees. En over de herkomst en smaak van voedsel. Ze bewustmaken van gezonde, duurzame en lekkere keuzes, én hoe ze gezond eten kunnen bereiden. Zodat ze bewuster en gezonder leren eten en een duurzame, gezonde toekomst tegemoet gaan!

De Provincie Utrecht kent een grote diversiteit aan actoren welke bezig zijn met voedseleducatie en activiteiten rondom natuur, duurzaamheden en voedselbeleving. GGD regio Utrecht en de IVN werken gezamenlijk aan het project Jong Leren Eten. De makelaars hebben programma’s, projecten en activiteiten welke van belang kunnen zijn voor Jong Leren Eten Utrecht in kaart gebracht.
In de provincie Utrecht spelen de Gezonde School-aanpak en Groen doet Goed een belangrijke rol.
>> Lees meer over Jong Leren Eten Utrecht

Voedseleducatie aanbod voor de provincie Utrecht
Bekijk hier het aanbod op het gebied van voedseleducatie (moestuinieren, koken en gastlessen) voor kinderdagopvang, BSO en scholen.

Moestuincoach opleiding
De komende jaren wordt de vraag van scholen en kinderopvang om met hun leerlingen te moestuinieren steeds groter. Dankzij diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden krijgen scholen nu de kans om moestuinieren op te nemen in het onderwijsprogramma. Echter, niet iedere leerkracht heeft groene vingers!
Daarom zijn we op zoek naar moestuincoaches die scholen en kinderopvang kunnen bijstaan. Dat kan op het schoolplein, nabij de school in bijvoorbeeld een volkstuin of een buurttuin, op het erf van een boer, in een tuin bij een zorgcentrum voor ouderen of misschien wel in jouw eigen tuin? Lees meer over de opleiding >>

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie:
Subsidieregeling Jong Leren Eten

Nieuwsbrief Jong Leren Eten Utrecht
Met de nieuwsbrief houden we je graag op hoogte van het programma en de activiteiten van Jong Leren Eten in de provincie Utrecht. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. We stellen het zeer op prijs als je de nieuwsbrief deelt in je eigen netwerk. Ja! Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief!
Lees hier de nieuwsbrief van april 2020.

Jong Leren Eten organisaties in uw regio

Legenda

Educatieboer
Gezonde school/ Kinderopvang
Kinderboerderij
GGD
JOGG-Gemeente
NME, Educatieve moestuin
Overig

Makelaars

Inspiratie uit uw regio

Nieuws